Colocviul literar ”Gheorghe Asachi”, ediția a XV-a

Data de 24.02.2023 a fost una importantă pentru mulți elevi și profesorii lor de limba și literatura română, întrucât a avut loc Colocviul literar „Gheorghe Asachi”, ediția a XV-a. Deja de 15 ani, discipolii sunt antrenați în cercetarea și analiza textului din literatura română și universală, sub aspect hermeneutic, semiotic, atitudinal etc., iar cele mai bune produse-articole sunt publicate în anuarul didactic pentru elevi „Brevete Asachiene”.

Activitatea, eșalonată în 5 ateliere de lucru, conform treptelor de școlarizare, a fost coordonată de președinți din afara instituției, nume notorii din domeniul educației: Marin Mariana, doctor, conferențiar universitar, președinta AGIRoMd, Nastas Svetlana, doctor, conferențiar universitar UPS „Ion Creangă”, Verdeș Tatiana, doctor, conferențiar universitar UPS „Ion Creangă”, Boz Olga, doctor, conferențiar universitar UPS „Ion Creangă”, Fonari Victoria, doctor, conferențiar universitar, scriitoare, USM.

Elevii, monitorizați de profesorii Sandu-Grosu Svetlana, Ojog Angela, Urîtu Olesea, Beldiga Alexandra, Butuc Maria, Cvasniuc Ana, Grubîi Lidia, Halabudenco Oxana, Țurcan Natalia, au realizat cercetări, studiind opere din literatura română şi universală, pe care le-au prezentat Comisiei de evaluare.

Directorul Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, dna Natalia Bulat, a încurajat desfășurarea și acestei ediții, reliefând necesitatea și importanța acestui colocviu în achiziționarea competențelor de interpretare și decodificare a textelor literare.

Comentariile sunt închise.