Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație

Consiliului de administrație al Instituției Publice Liceul Teoretic ,, Gheorghe Asachi”, organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al instituției, are următoarele obiective:

– participarea la elaborarea proiectului bugetului asigurând transparența procesului, inclusiv prin organizarea de audieri publice, și avizarea bugetului instituției;

– aprobarea planul de dezvoltare al instituției;

– gestionarea resurselor financiare provenite din alte surse decât cele bugetare asigurând transparența și corectitudinea valorificării acestora;

– aprobarea componenței școlare a Planului-cadru la nivelul instituției;

– avizarea normele de completare a claselor, numărului de clase și schema de încadrare a personalului didactic în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi;

– avizarea și revizuirea anual a fișei individuale a postului, care constituie anexă la contractul individual de muncă pentru fiecare categorie de personal;

– numirea comisiilor de cercetare disciplinară pentru personalul didactic şi personalul de conducere din unitatea de învățământ;

– solicitarea, dezbaterea, aprobarea și publicarea, rapoartelor privitor la activitatea instituției pe pagina internet etc…

Nr. crt.

Funcţia

Nume, prenume

1

Director al instituției

Bulat Natalia

2.

Director adjunct, Președinte al Consiliului de Administrație

Rusu Tamara

3.

Profesor de chimie, reprezentant al Comitetului sindical

Zacuțelu Maria

4.

Profesor de fizică

Ceban Dumitru

5.

Reprezentant APL

Gatmaniuc Sergiu

6.

Reprezentant al părinţilor 

Balica Alexandru

7.

Reprezentant  al părinţilor 

Ștefăniță Ion

8.

Reprezentant  al părinţilor 

Jandîc Mariana

9.

Reprezentant al Consiliului elevilor

Vizir Cristi

10.

Director adjunct învățământ primar, Secretar CA

Sandu-Grosu Svetlana

Ședința Consiliului de administrație nr.5

din 15.12.2021, ora 15:00 (online Google Meet)