Comisia metodică arte, tehnologii și sport

COMISIA METODICĂ ARTE, TEHNOLOGII ȘI SPORT

Director adjunct coordonator CMATS Teutu Aliona,

grad managerial întâi, grad didactic superior,

Șefa CMATS Blîndu Olga, grad didactic doi

Obiectivele activității CMATS:

  • Cercetarea, abordarea și implimentarea platformelor educaționale în procesul de instruire online la disciplinele: ed. fizică, ed.tehnologică, ed. muzicală, ed.plastică.
  • Instruirea și formarea cadrelor didactice în utilizarea platformelor online.
  • Identificarea și valorificarea soluțiilor întru menținerea stării de bine a elevilor în procesul de instruire onlain;
  • Participarea în cadrul activităților extrașcolare, competițiilor sportive, proiecte la nivel local, municipal, național și internațional.

Total:

Grad didactic SUPERIOR – 2

Grad didactic ÎNTÂI -1

Grad didactic DOI -5

Fără grad didactic – 2

Resurse umane CMATS:

Nr. d/o

Numele prenumele cadrului didactic

Disciplina predată

Grad didactic

Titluri științifice, ordine, medalii

1.       

Blîndu Olga

Educația fizică

Doi

 

2.       

Dermenji Ion

Educația muzicală

Intîi

 

3.       

Dubin Adda

Educația tehnologică

Doi

 

4.       

Leahu Aurelia

Educația plastică

Doi

 

5.       

Lungu Vladimir

Educația fizică

Superior

Medalia „Meritul civic”

6.       

Mihailov Mariana

Educația tehnologică

Doi

 

7.       

Prodan Alexandra

Educația fizică

Superior

 

8.       

Șchiopu Natalia

Educația tehnologică

 

 

9.       

Școlnic Angela

Educația tehnologică

Doi

 

10.   

Singurean Nicolae

Educația fizică