Comisia metodică arte, tehnologii și sport

COMISIA METODICĂ ARTE, TEHNOLOGII ȘI SPORT

Director adjunct coordonator CMATS Teutu Aliona,

grad managerial întâi, grad didactic superior,

Șefa CMATS Blîndu Olga, grad didactic doi

Obiectivele activității CMATS:

  • Cercetarea, abordarea și implimentarea platformelor educaționale în procesul de instruire online la disciplinele: ed. fizică, ed.tehnologică, ed. muzicală, ed.plastică.
  • Instruirea și formarea cadrelor didactice în utilizarea platformelor online.
  • Identificarea și valorificarea soluțiilor întru menținerea stării de bine a elevilor în procesul de instruire onlain;
  • Participarea în cadrul activităților extrașcolare, competițiilor sportive, proiecte la nivel local, municipal, național și internațional.

Total:

Grad didactic SUPERIOR – 2

Grad didactic DOI -5

Fără grad didactic – 3

Resurse umane CMATS:

Nr. d/o Numele prenumele cadrului didactic Disciplina predată Grad didactic Titluri științifice, ordine, medalii
1. Teutu Aliona Director adjunct, coordonator CMATS Superior Grad managerial superior, doctorand
2. Blîndu Olga Șef CMATS, Educația fizică Doi
3. Prodan Alexandra Educația fizică Superior
4. Țurcan Oleg Educația fizică Doi
5. Panainte Lucian Educația fizică Tânăr specialist
6. Școlnic Angela Educația tehnologică Doi
7. Dubin Adda Educația tehnologică Doi
8. Strogoteanu Maria Educația tehnologică Fără grad didactic
9. Migalatiev Aliona Educația muzicală Fără grad didactic
10. Leahu Aurelia Educația plastică Doi