Comisia metodică educație și învățământ extrașcolar

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

Director adjunct coordonator CMEÎE Teutu Aliona,

grad managerial întâi, grad didactic superior,

Șefa CMEÎE Daltă Viorica, grad didactic superior

Obiectivele activității CMEÎE:

  • stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: democrație, dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
  • utilizarea potenţialului activităţii educative multiculturale şi interculturale ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în viaţa comunităţii;
  • promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice prin implementarea tehnicilor artelor, specifice ca formatoare a dezvoltării creativităţii şi gândirii estetice, necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;
  • motivarea oportunităţii oferite de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal;
  • aprecierea importanţei activităţii educative extracurriculare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
  • recunoaşterea activităţii educative nonformale şi informale ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în procesul de educaţie a tinerei generaţii.

Total:

Grad didactic SUPERIOR – 7

Grad didactic ÎNTÂI -5

Grad didactic DOI -6

Resurse umane CMEÎE:

Nr. d/o

Numele prenumele cadrului didactic

Cerc/ curs opțional predat

Grad didactic

Titluri științifice, ordine, medalii

 

1.       

Bantiuc Nadejda

Cerc de dans sportiv „Triumf”

Doi

 

2.       

Bantiuc Natalia

Cerc de dans sportiv „Triumf”

Doi 

 

3.       

Bencheci Ion

Dans popular

Întâi

Master

4.       

Bodrug Vasile

Teatrul-studio „Albina”

Doi

 

5.       

Bulat Natalia

Cenaclu literar „Avatarurile cuvântului”

Superior

Master, ordinul „Gloria Muncii”

6.       

Butuc Maria

Cultura și arta comunicării

Doi

Master

7.       

Gorceac Elena

Tradițiile și cultura conaționalilor ruși

Superior

 

8.       

Leahu Aurelia

Cerc de educația plastică

Doi

 

9.       

Lupu-Gorița Mariana

Robotică Lego WeDo

Superior

Doctor în pedagogie

10.   

Teutu Aliona

Matematica pentru isteți

Superior

 

11.   

Braga Lidia

Proiectarea și dezvoltarea WEB

Superior

Master

12.   

Bulat Valeriu

Autovehicule: comportament și siguranță

Doi

 

13.   

Ciobanu Mariana

Informatica

Superior

Master

14.   

Leahu Aurelia

Design grafic

Doi

 

15.   

Mereacre Ana

Matematica distractivă

Întâi

 

16.   

Ojog Angela

Educație pentru media

Superior

Master

17.   

Roman Aurelia

Tainele comunicării

Doi

 

18.   

Russu Maria

Educația ecologică

Întâi