Comisia metodică educație și învățământ extrașcolar

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

Director adjunct coordonator CMEÎE Teutu Aliona,

grad managerial întâi, grad didactic superior,

Șefa CMEÎE Butuc Maria, grad didactic doi

Obiectivele activității CMEÎE:

  • stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: democrație, dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
  • utilizarea potenţialului activităţii educative multiculturale şi interculturale ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în viaţa comunităţii;
  • promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice prin implementarea tehnicilor artelor, specifice ca formatoare a dezvoltării creativităţii şi gândirii estetice, necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;
  • motivarea oportunităţii oferite de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal;
  • aprecierea importanţei activităţii educative extracurriculare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
  • recunoaşterea activităţii educative nonformale şi informale ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în procesul de educaţie a tinerei generaţii.

Total:

Grad didactic SUPERIOR – 9

Grad didactic ÎNTÂI – 2

Grad didactic DOI – 4

Resurse umane CMEÎE:

Nr. d/o Numele prenumele cadrului didactic Cerc/ curs opțional predat Grad didactic Titluri științifice, ordine, medalii  
1. Bulat Natalia Director, Conducător al cenaclului literar „Avatarurile cuvântului” Superior Master, ordinul „Gloria Muncii”
2. Teutu Aliona Director adjunct, Conducător cerc „Matematica pentru isteți” Superior Docotorand
3. Butuc Maria Șef CMEÎE, Conducător cerc „Cultura și arta comunicării” Doi Master
4. Bantiuc Natalia Cerc de dans sportiv „Triumf” Doi
5. Bencheci Ion Dans popular Întâi Master
6. Bodrug Vasile Teatrul-studio „Albina” Doi
7. Gorceac Elena Tradițiile și cultura conaționalilor ruși Superior
8. Leahu Aurelia Cerc de educația plastică Doi
9. Lupu-Gorița Mariana Robotică Lego WeDo Superior Doctor în pedagogie
10. Sclifos Tudor Roboclub tânăr specialist
11. Bargan Violina Robotica (treapta liceală) Superior Master 
12.    Braga Lidia Robotica (treapta gimnazială) Superior  Master
13.    Mîndrilă Ana Cerc de programare Întâi  
14.    Marian Elena Corul liceului Superior
15.    Mihai Valeriu Dans sportiv fără grad didactic  
16.    Mititelu Valentina Orientare profesională fără grad didactic  
17.    Grîu Natalia Educație pentru media superior  
18.    Argint Lucia Chișinăul meu superior