Comisia metodică învățământ primar

COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (CMÎP)

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori, Descoperirea copilului)

  

Director adjunct coordonator SANDU-GROSU Svetlana, 

grad didactic superior, grad managerial doi

Obiectivele activității CMÎP:

 • Implementarea curriculei disciplinare în învățământul primar (2018); 
 • Asigurarea realizării planului-cadru pentru anul de studii curent;
 • Evaluarea criterială prin descriptori în clasele I-IV;
 • Monitorizarea implementării orelor opționale, în baza curricula aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum;
 • Coordonarea activităților metodice vizând învățarea bazată pe competențe și dirijarea învățării eficiente a școlarului mic, prin dezvoltarea motivației intrinseci; 
 • Coordonarea coerentă a parteneriatelor educaționale în beneficiul elevului;
 • Managementul temelor pentru acasă; 
 • Îmbunătățirea strategiilor didactice în scopul asigurării unei lecții moderne, centrată pe profunzime și calitate, corelată cu particularitățile individuale ale copiilor; 
 • Consilierea cadrelor didactice și a părinților în domeniul educației incluzive;
 • Îmbunătățirea competențelor de lectură; 
 • Dezvoltarea competențelor de calcul;
 • Pregătirea elevilor pentru evaluarea națională la clasa a IV-a; 
 • Asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la nivelul învățământului obligatoriu prin înscrierea la școală a tuturor copiilor, respectând Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I-a. 

Obiectivele prioritare ale activității metodice a învățătorilor claselor primare se axează pe:

 • Îmbunătățirea procesului educațional la disciplinele școlare, ținând cont de recomandările scrisorii metodice. 
 • Diseminarea experiențelor pedagogice eficiente ale cadrelor didactice care au avansat în grad didactic. 
 • Implementarea pedagogiei competențelor la disciplinele școlare. 
 • Sprijinul metodologic în creșterea competenței profesionale a cadrelor didactice și a certificării acestora cu succes. 
 • Asigurarea potențialului educativ al activităților școlare și extrașcolare. 

Total: 

Grad didactic SUPERIOR – 9

Grad didactic UNU – 5

Grad didactic DOI – 3

Fără grad didactic – 2

Nr.

d/o

Numele, prenumele

cadrului didactic

Funcția ocupată

Gradul didactic

 1.  

Ene Veronica

Șefa CMÎP, învățătoare

Unu

 1.  

Cernăuțan Mariana

Secretara CMÎP, învățătoare

Superior

 1.  

Cherdevară Lidia

Învățătoare

Superior

 1.  

Galben-Panciuc Zinaida

Învățătoare

Superior

 1.  

Prisăcaru Elena

Învățătoare

Superior

 1.  

Sîrbu Svetlana

Învățătoare

Superior

 1.  

Stici Alina

Învățătoare

Superior

 1.  

Pascal Natalia

Învățătoare

Superior

 1.  

Lupu-Gorița Mariana

Învățătoare

Superior

 1.  

Blanaru Mariana

Învățătoare

Superior

 1.  

Luca Iraida

Învățătoare

Unu

 1.  

Ciuhrii Daria

Învățătoare

Unu

 1.  

Prodaniuc Marina

Învățătoare

Unu

 1.  

Golub Tatiana

Învățătoare

Unu

 1.  

Roman Aurelia

Învățătoare

Doi

 1.  

Jurju Tatiana

Învățătoare

Doi

 1.  

Burghelea Carolina

Învățătoare

Doi

 1.  

Berdaga Ina

Învățătoare

Fără grad

 1.  

Țurcan Inga

Învățătoare

Învățător debutant