Comisia metodică învățământ primar

COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (CMÎP)

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori, Descoperirea copilului)

  

Director adjunct coordonator Blanaru Mariana, 

grad didactic superior

Obiectivele activității CMÎP:

 • Implementarea curriculei disciplinare în învățământul primar (2018); 
 • Asigurarea realizării planului-cadru pentru anul de studii curent;
 • Evaluarea criterială prin descriptori în clasele I-IV;
 • Monitorizarea implementării orelor opționale, în baza curricula aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum;
 • Coordonarea activităților metodice vizând învățarea bazată pe competențe și dirijarea învățării eficiente a școlarului mic, prin dezvoltarea motivației intrinseci; 
 • Coordonarea coerentă a parteneriatelor educaționale în beneficiul elevului;
 • Managementul temelor pentru acasă; 
 • Îmbunătățirea strategiilor didactice în scopul asigurării unei lecții moderne, centrată pe profunzime și calitate, corelată cu particularitățile individuale ale copiilor; 
 • Consilierea cadrelor didactice și a părinților în domeniul educației incluzive;
 • Îmbunătățirea competențelor de lectură; 
 • Dezvoltarea competențelor de calcul;
 • Pregătirea elevilor pentru evaluarea națională la clasa a IV-a; 
 • Asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la nivelul învățământului obligatoriu prin înscrierea la școală a tuturor copiilor, respectând Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I-a. 

Obiectivele prioritare ale activității metodice a învățătorilor claselor primare se axează pe:

 • Îmbunătățirea procesului educațional la disciplinele școlare, ținând cont de recomandările scrisorii metodice. 
 • Diseminarea experiențelor pedagogice eficiente ale cadrelor didactice care au avansat în grad didactic. 
 • Implementarea pedagogiei competențelor la disciplinele școlare. 
 • Sprijinul metodologic în creșterea competenței profesionale a cadrelor didactice și a certificării acestora cu succes. 
 • Asigurarea potențialului educativ al activităților școlare și extrașcolare. 

Total: 

Grad didactic SUPERIOR – 9

Grad didactic UNU – 5

Grad didactic DOI – 3

Fără grad didactic – 3

Nr. d/o Numele, prenumele cadrului didactic Funcția ocupată Gradul didactic
Blanaru Mariana Director adjunct, Învățătoare Superior
Ene Veronica Șefa CMÎP, învățătoare Unu
Cernăuțan Mariana Secretara CMÎP, învățătoare Superior
Cherdevară Lidia Învățătoare Superior
Prisăcaru Elena Învățătoare Superior
Sîrbu Svetlana Învățătoare Superior
Stici Alina Învățătoare Superior
Pascal Natalia Învățătoare Superior
Lupu-Gorița Mariana Învățătoare Superior
Leon-Stoica Nina Învățătoare Superior
Luca Iraida Învățătoare Unu
Ciuhrii Daria Învățătoare Unu
Prodaniuc Marina Învățătoare Unu
Jurju Tatiana Învățătoare Unu
Golub Tatiana Învățătoare Doi
Roman Aurelia Învățătoare Doi
Burghelea Carolina Învățătoare Doi
Țurcan Inga Învățătoare Doi
Berdaga Ina Învățătoare Fără grad
Gîndea Snejana Învățătoare Fără grad