Liceu

Prezentarea generală

 • Unitatea şcolară: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chișinău, Republica Moldova
 • Tipul şcolii: liceu cu clasele a I-a – XII-a.
 • Limba de predare:limba română, limba franceză, limba engleză, limba rusă (cerc).
 • Profiluri: profil bilingv, clase cu studierea aprofundată a limbii franceze, profil real/ profil umanist.
 
 • Populaţia şcolară: 1728
 • Număr de clase: 57
 • Provenienţă: predominant mediu urban.
 • Personal de conducere – 8
 • Personal  didactic – 110
 • Personal  didactic auxiliar – 6
 • Personal nedidactic – 12
 • Personal administrativ-gospodăresc – 36