Comisia metodică limbi străine

Comisia metodică Limbi străine

Educația bilingvă transformă o instituție de învățământ într-un spațiu în care bilingvismul și multiplele sale practici, în toate manifestările lor, nu sunt doar legitimate, ci și standartizate.

In acest context, în Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, limba franceză, constituie un mediu inspirant în care fiecare copil se simte fericit și încrezător, deschis provocărilor, dar și axat pe beneficiile învățării bilingve. Elevii și profesorii ne demonstrează că găndesc în limba franceză, au spitit de campion și performează mereu.

Credem în promovarea continuă a adevăratelor valori ale umanității, precum diversitatea culturală și lingvistică. În acest sens, suntem solidari cu partenerii noștri oficiali și cu toate instituțiile în care predarea și studierea limbilor străine a devenit prioritate. Pledăm în continuare pentru egalitatea și fraternitatea între limbile și culturile, de pe teritoriul Republicii Moldova, din Europa și din întreaga lume.

Recunoaștem în spațiul public această pluralitate care promovează dezvoltarea durabilă a democrației culturale europene prin încurajarea tinerilor să învețe mai multe limbi străine.

Echipa administrativă a Comisiei metodice Limbi străine

Manager, director adjunct, responsabil de Clase bilingve și Limbi străine, grad didactic superior – Chiriac Nona,

Şef CMLS –  Prodan Fedora profesor de limba franceză, grad didactic superior

Obiectivele activităţii Comisiei metodice Limbi străine :

  • Studierea Cadrului normativ de organizare a procesului educațional.
  • Proiectarea demersului didactic în conformitate cu prevederile cadrului normativ care asigurâ rigoare ştiinţifică și relevanță.
  • Implementarea calitativă a Curriculum-ului la Limba Străină.
  • Edificarea propriei identitâţi profesionale în concordanță cu rolurile prescrise de funcția didactică prin gestionarea competențelor disciplinare la nivel de transmitere a conținuturilor.
  • Crearea un climat relaţional favorabil mediului de predare/ învățare dezvoltativ.
  • Implicarea elevilor în activități extrașcolare.
  • Axarea procesului de predare/învăţare a limbilor străine pe principiile Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi (CECRL)

Resurse umane

Nr. d/o Numele prenumele cadrului didactic Funcţia ocupată, disciplina predată Gradul didactic
1. Chiriac Nona director adjunct, responsabil de CMLS și de Clase bilingve superior
2. Prodan Fedora profesor de limba franceză, Şef CMLS superior
3. Daltă  Viorica profesor de limba franceză superior
4. Lica Valentina profesor de limba franceză superior
5. Dolgoter Ala profesor de limba franceză superior
6. Manea Victoria profesor de limba franceză superior
7. Sbîrcioc Olga profesor de limba franceză superior
8. Herța Valentina profesor de limba franceză superior
9. Bogdănaş Doina profesor de limba franceză superior
10. Vărzaru Ludmila profesor de limba franceză unu
11. Amoaşii Svetlana profesor de limba franceză, secretar CMLS unu
12. Fuior Ludmila profesor de limba franceză unu
13. Lupaşco Maria profesor de limba franceză unu
14. Turuta Marina profesor de limba franceză doi
15. Stamati Irina profesor de limba franceză fără grad didactic
16. Emciuc Alexandra profesor de limba franceză profesor debutant
17. Colța Luminița profesor de limba franceză profesor debutant
18. Harea Irina profesor de limba franceză profesor debutant
19. Stăvilă Olesea profesor de limba franceză profesor debutant
20. Fetcu Tatiana profesor de limba engleză, coordonator CMLS limba engleză unu
21. Pereu Natalia profesor de limba engleză unu
22. Muntean Nicolina profesor de limba engleză doi
23. Guzun Viorica profesor de limba engleză doi
24. Iacovleva  Oxana profesor de limba engleză doi
25. Baleanu Tatiana profesor de limba engleză doi
26. Hadîrcă Adelina profesor de limba engleză și  franceză doi
27. Mititelu Valentina profesor de limba franceză/engleză fără grad didactic
28. Isache Elena profesor de limba engleză profesor debutant
29. Bulai Nicoleta profesor de limba engleză profesor debutant