Comisia metodică limbi străine

Comisia metodică Limbi străine

Educația bilingvă transformă o instituție de învățământ într-un spațiu în care bilingvismul și multiplele sale practici, în toate manifestările lor, nu sunt doar legitimate, ci și standartizate.

In acest context, în Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, limba franceză, constituie un mediu inspirant în care fiecare copil se simte fericit și încrezător, deschis provocărilor, dar și axat pe beneficiile învățării bilingve. Elevii și profesorii ne demonstrează că găndesc în limba franceză, au spitit de campion și performează mereu.

Credem în promovarea continuă a adevăratelor valori ale umanității, precum diversitatea culturală și lingvistică. În acest sens, suntem solidari cu partenerii noștri oficiali și cu toate instituțiile în care predarea și studierea limbilor străine a devenit prioritate. Pledăm în continuare pentru egalitatea și fraternitatea între limbile și culturile, de pe teritoriul Republicii Moldova, din Europa și din întreaga lume.

Recunoaștem în spațiul public această pluralitate care promovează dezvoltarea durabilă a democrației culturale europene prin încurajarea tinerilor să învețe mai multe limbi străine.

Echipa administrativă a Comisiei metodice Limbi străine

Manager, director adjunct, responsabil de Clase bilingve și Limbi străine, grad didactic superior – Chiriac Nona,

Şef CMLS –  Prodan Fedora profesor de limba franceză, grad didactic superior

Obiectivele activităţii Comisiei metodice Limbi străine :

  • Studierea Cadrului normativ de organizare a procesului educațional.
  • Proiectarea demersului didactic în conformitate cu prevederile cadrului normativ care asigurâ rigoare ştiinţifică și relevanță.
  • Implementarea calitativă a Curriculum-ului la Limba Străină.
  • Edificarea propriei identitâţi profesionale în concordanță cu rolurile prescrise de funcția didactică prin gestionarea competențelor disciplinare la nivel de transmitere a conținuturilor.
  • Crearea un climat relaţional favorabil mediului de predare/ învățare dezvoltativ.
  • Implicarea elevilor în activități extrașcolare.
  • Axarea procesului de predare/învăţare a limbilor străine pe principiile Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi (CECRL)

Resurse umane

Nr. d/o

Numele prenumele cadrului didactic

Funcţia ocupată,

disciplina predată

Gradul didactic

1.

Chiriac Nona

director adjunct, responsabil de Clase bilingve și Limbi străine

superior

2.

Lica Valentina

director adjunct, profesor de limba franceză

superior

3.

Prodan Fedora

profesor de limba franceză, Şef CMLS

superior

4.

Daltă  Viorica

profesor de limba franceză

superior

5.

Dolgoter Ala                 

profesor de limba franceză

superior

6.

Manea Victoria

profesor de limba franceză

superior

7.

Sbîrcioc Olga

profesor de limba franceză

superior

8.

Bogdănaş Doina

profesor de limba franceză

superior

9.

Boțan Doina

profesor de limba franceză

superior

10.

Vărzaru Ludmila

profesor de limba franceză

unu

11.

Amoaşii Svetlana

profesor de limba franceză, secretar CMLS

unu

12.

Fuior Ludmila

profesor de limba franceză

unu

13.

Lupaşco Maria

profesor de limba franceză

unu

14.

Turuta Marina

profesor de limba franceză

doi

15.

Tudor Nina

profesor de limba franceză

doi

16.

Colța Luminița

profesor de limba franceză

profesor debutant

17.

Harea Irina

profesor de limba franceză

profesor debutant

18.

Colesnic Nicolina

profesor de limba engleză

Master, profesor debutant

19.

Pereu Natalia

profesor de limba engleză

unu

20.

Fetcu Tatiana

profesor de limba engleză, coordonator CMLS limba engleză

doi

21.

Ursu Viorica

profesor de limba engleză

doi

22.

Iacovleva  Oxana, concediu de maternitate

profesor de limba engleză

doi

23.

BaleanuTatiana, concediu de maternitate

profesor de limba engleză

doi

24.

Hadîrcă Adelina

profesor de limba engleză și  franceză

doi, limba engleză

25.

Plămădeală Tamara

profesor de limba engleză

Master, profesor debutant

26.

Gospodinov Valentina

profesor de limba franceză/engleză

Master, profesor debutant