Istoria liceului

I. PREZENTARE GENERALĂ

 • Unitatea şcolară: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chișinău, Republica Moldova
 • Tipul şcolii: liceu cu clasele a I-a – XII-a.
 • Limba de predare: limba română, limba franceză, limba engleză, limba rusă (cerc).
 • Profiluri: profil bilingv, clase cu studierea aprofundată a limbii franceze, profil real/ profil umanist.
 • Populaţia şcolară: 1728.
 • Număr de clase:  57.
 • Provenienţă: predominant mediu urban. 

Personalul şcolii:

6

Personal didactic auxiliar

110

Personal  didactic

8

Personal de conducere

12

Personal  nedidactic

36

Personal administrativ-gospodăresc

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”continuă să fie instituţia cu un nume de rezonanţă în ţară prin două dimensiuni axiologice, atât din perspectiva istorică, fiind cea mai veche unitate de învăţământ din republică, cu tradiţii de instruire şi educaţie calitativă de peste 157 de ani,

cât şi din perspectiva contemporană prin realizarea unui demers educaţional inovativ şi interactiv marcat de spiritul ardent, cultivarea virtuţilor civice şi a verticalităţii morale.

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău este o instituţie preuniversitară cu studierea aprofundată a limbii franceze, având clase bilingve, a doua limbă străină fiind limba engleză. Instituţia este implicată activ în proiecte educaţionale de nivel naţional şi internaţional precum: Proiectul claselor bilingve sub egida MECC şi AUF.

În cadrul activităţilor de parteneriat organizate cu şi pentru comunitate, IPLT „Gheorghe Asachi” se manifestă printr-o activitate eficientă de conlucrare la nivelul următoarelor arii de interes:

 • dezvoltarea curriculară de formare profesională (MEC, IŞE, DGETS, Primăria municipiului Chişinău, Pretura Centru, UPS „I. Creangă”, ULIM, USM, UST;
 • activitatea ştiinţifică de cercetare şi experimentare Proiectul claselor bilingve (AUF, Solidarité Laïque, CIEPE Sèvres, UIFM, Besançon, Franţa);
 • schimbul de experienţă cu instituţiile preuniversitare din Republica Moldova şi din România, Franţa, Rusia, Polonia, Ucraina, Germania, Austria, etc.;
 • relaţiile interculturale cu semenii trupelor teatrale din Moldova, Belgia, România, Polonia, Rusia şi Turcia;
 • protecţia sănătăţii, vieţii copiilor şi profesorilor (Consiliile Municipal şi Republican al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei, C.M.P.,);
 • relaţiile de colaborare şi parteneriat cu părinţii şi absolvenţii liceului (Asociaţia „Gheorghe Asachi”).

Centrarea interesului prioritar pe necesităţile elevului a fost premisa organizării unui spectru variat de Servicii educaţionale oferite copiilor şi părinţilor: Teatrul-studio „Albina”, Centrul de diagnoză şi conciliere a elevilor „Olimp”, Colectivul de dans sportiv „Triumf”, Cercul de robotică „Roboclub”, Cercul de l. rusă, Cercul de artă plastică „Paleta veselă”, Consiliul Elevilor, Clasa Viitorului, etc.

Personalul instituţiei o constituie corpului didactic în componenţa căreia se încadrează echipa managerială: director – Bulat Natalia și directori – adjuncţi: Rusu Tamara, Groian Ludmila, Sandu–Grosu Svetlana, Teutu Aliona, Chiriac Nona, Lica Valentina, Ciobanu Mariana. 110  cadre didactice, dintre care: 4 doctori în pedagogie, 2 doctoranzi, 26 masteri, 46 profesori cu grad didactic superior, 28 cu grad didactic întâi, 26 cu grad didactic doi, fără grad didactic 9 cadre didactice; 4 deţinători ai Ordinului „Meritul Civic”; 3 deținători ai Ordinului ,,Gloria Muncii”, autori de manuale, curricula şi ghiduri curriculare.

Performanțe inedite:

 • Ordinul de Onoare a Republicii Moldova (2010)
 • Decorația Regală „Crucea Casei Regale a României”( 26 martie 2018)
 • Drapelul și stema (înregistrată la Comisia de Stat de Heraldică)
 • Imnul liceului
 • Festivalul Internațional „Mărțișorul Copiilor”
 • Monografia „Istoria liceului”
 • Filme documentare la TVM1 „Istorie și prezent”
 • Spoturi, video (cu referire la serviciile prestate de liceu)
 • Cartea de vizită a liceului la 150 de ani/ 155 de ani
 • Anuarul didactic „Pro Asachi”
 • Revista „Micii asachieni”
 • Anuarul literar – lingvistic al elevilor „Brevete asachiene”

Date de contact: Or. Chişinău, str. Bucureşti 64, Tel. (+373 22)22 34 60; 24 44 90; 22 23 65; 22 75 88

Fax 22 24 98; E-mail: [email protected]; www.asachi.md

Prezentare descriptivă a istoriei liceului

Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”este un nume de rezonanță în istoria pedagogiei, fiind cea mai veche instituție dintre Prut și Nistru, o fortăreață a românismului și un bastion al francofoniei. Prin cunoașterea trecutului, discipolii de astăzi își asumă prezentul, revalorificat de tradițiile și valorile seculare ale acestui edificiu școlar.

Primul Gimnaziu laic de fete din Basarabia și-a  deschis ușile la 8 martie 1864, fiind  întemeiat  de Janett Dubois, cu înregistrare la Inspectoratul Școlar Novorossia,  care a activat în baza programelor școlare create de cărturarul iluminist Gheorghe Asachi. Ca așezământ privat de fete a fost susținut financiar nu numai de către  corpul didactic în frunte cu directoarea L. Beliugov, ci și de  Fondul Monetar al Dumei orășenești și alți nobili:  A. Bernardazzi – arhitect, Pirogov – medic rus, Lazo – moșier ș.a. Grație politicii de rusificare, obiectele de studiu predate erau: limba rusă, istoria, geografia, aritmetica, fizica, lucrul manual, limba franceză, limba germană, cântul, dansul și desenul.

Din 1871 devine  Liceul de fete nr.1 a Zemstvei din Basarabia, prima unitate de învăţământ secundar feminin laic din Basarabia, ce avea să se transforme sub imperativele vremii și prin râvna celor care au slujit‐o, în liceul de mai târziu, care a dat Basarabiei numeroase personalităţi de valoare în învăţământ, artă, literatură, știinţă și viaţa politică și administrativă a societăţii. Actuala clădire a blocului vechi, unde își fac studiile elevii din clasele primare, rămâne și astăzi un vestigiu  arhitectural al trecutului, proiectată de arhitectul basarabean Nicolae Apostulopulo, legată spiritual și de infrastructură, printr-o galerie subterană, de Capela gimnaziului de fete (azi Biserica Sf. Teodora de la Sihla), o bijuterie istorică în stil bizantin realizată în 1895 de arhitectul  A.Bernardazzi.

În anii primului război mondial (1915‐1916), liceul e transformat pe perioada vacanțelor în spital pentru militarii – pedagogi din Basarabia, iar după naţionalizare, în 1918, instituţia va funcţiona cu numele de Liceul de Fete „Regina Maria”, creată din Ordinul Regelui Ferdinand și  susținută financiar de către părinți și Fundația „Regina Maria”. Liceul din Chișinău devenise legendar în istoria pedagogiei, cultivând o generație de intelectuali basarabeni, cu nume notorii. În perioada celui de-al II-lea război mondial, la 1940 unitatea este evacuată la Craiova, iar la 1944 este redeschisă ușa liceului ca Școală Medie Nr. 1.

Aflată la intersecția mai multor interese de propagare socialistă, din  1954 școala poartă mai multe decenii numele de G.I. Kotovschi, instituție în care se studiază aprofundat limba franceză, grație unei umbre ereditare din subconștientul ei istoric. După prăbușirea Imperiului Sovietic, în 1990, perioada renașterii naționale, școala devine Liceul Român-Francez „Gheorghe Asachi”, o emblemă a tradițiilor seculare, dar și  a performanțelor inedite înregistrate de absolvenți, cu nume notorii, în toate sferele de activitate.

       Ca univers spațial, istoria liceului nu are frontiere, legând palpabil destine și speranțe ale tinerilor generații formate în această școală.

       Ca univers temporal, cei 157 de ani au șters măsurile vremii, privind mereu înainte, pentru că singurul ei timp e viitorul.

Ca univers  social, procesul educațional  de calitate are miraculoasa putere de a fi cea mai individuală zestre  a comunității educaționale. Realizată pentru toți, ea se împlinește prin fiecare absolvent, înzestrat cu competențe valoroase, spirit cetățenesc și caracter volitiv, capabil să transforme ziua de mâne într-un viitor prosper.

Directorii şi tutorii instituţiei

„Trecutul este ușa viitorului”

           (Bogdan Petriceicu Hașdeu)

Prezentare cronologică a istoriei liceului

 • 1864 1866 – Şcoala laică pentru fiice de nobili înregistrată de Liubovi Beliugova, în casa mentorului Janette de Bois;
 • 1866 1869 – Gimnaziul public de fete pentru toate categoriile sociale, aflat sub auspiciul Adunării Nobilimii din Basarabia;
 • 1871 1918 – Liceul (gimnaziul) Nr.1 de fete al Zemstvei din Basarabia;
 • 1918 1923 – Liceul comercial de fete fondat din ordinul Regelui Ferdinand I;
 • 19231940 – Liceul de fete „Regina Maria”;
 • 19401941 – Școala medie nr.1 înființată de oficialităţile bolșevice * (Liceul Regina Maria evacuat la Craiova);
 • 1941 1944 – Liceul comercial de fete „Regina Maria”, fondat din ordinul mareşalului Antonescu;
 • 1944 1946 – Școala Medie Moldovenească Nr.1 din or. Chişinău;
 • 1946 1956 – Instituţia a activat fiind divizată: în Şcoala nr. 1 de fete şi în Şcoala nr.4 de băieţi;
 • 1954 – 1990 – Şcoala medie Moldovenească Nr.1 „G.I. Kotovski” din or. Chişinău, cu studierea aprofundată a limbii franceze;
 • 1990 – Liceul Teoretic Român‐Francez „Gh. Asachi” din mun.Chişinau.

 

Directorii şi tutorii instituţiei

Perioada modernă:

 • 1864 1971 – director: L. Beliugova; Tutori: Familia nobililor Cristi, Rizo, Janette de Bois etc.
 • 1871 1884 – director: M. Lazo; Tutori: Familia nobililor Krupenski, Zemstva Basarabiei etc.
 • 1884 1906 – director: A. Lebedeva; Tutori: Familia Mazaraki – Deboliţev, Zemstva Basarabiei etc.
 • 1906 1918 – director: V. Pavlovskaia; Tutori: Zemstva Basarabiei etc.

Perioada interbelică:

 • 1919 1940 – director: E. Botezat; Tutori: Fondul „ReginaMaria” etc.
 • 1941 1943 – director: A. Negrescu; Tutori: Primăria oraşului Chişinău.
 • 1943 1944 – director: E. Apostol.

Perioada contemporană:

 • 1944 1945 – director: L.Cupcea 1945‐1946 – director: E. Danova.
 • 1946 1956 – director: M. Coca şi I.Sulla.
 • 1956 1967 – director: M. Luca.
 • 1967 1970 – director:A. Zgardan.
 • 1970 1990 – director: E.Onu.
 • 1990 2021 – director: B. Volosatîi.
 • 2021 – prezent – director Bulat NataliaII. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

VIZIUNE. Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” este o instituţie care asigură implementarea unui sistem de instruire şi educaţie de calitate pe o dimensiune de orientare europeană. Realizarea unui mediu de promovare a competenţelor, performanţelor, valorii și practicilor democratice în care să domnească un climat propice învățării, orientării elevului spre împlinire în viața privată și publică prin exersarea calității de cetățean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viața de familie și la toate nivelurile vieții în comunitate (de la nivel local până la cel european).

Perspective vizionare:

 • Un sistem educațional care încurajează cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor şi, mai ales, capacitatea fiecărui copil de a face conexiuni între acestea.
 • Un curriculum care să le ofere copiilor şansa de a-şi dezvolta obiective personale şi pasiuni – ce le va facilita adaptarea la o lume în continuă schimbare.
 • Ofertă extracurriculară generoasă, corelată domeniului de interes al fiecărui copil: diverse tipuri de sport, muzică, dans, cursuri de dezvoltare a culturii comunicării, cluburi de dezbateri educaționale în limba română și în limba engleză, cerc de robotică, teatru, activități de voluntariat.
 • Varietate de activități școlare care să ţină cont de inteligenţele multiple, de rolul emoţiilor în învăţare, de modul de funcţionare a memoriei precum şi de stilul variat de învăţare al fiecărui copil, de dezvoltarea fizică a copilului.
 • Infrastructură școlară modernă, dotată cu echipamente performante, cu zone verzi, prietenoase și spațioase, cu terenuri de sport pentru baschet, tenis, fotbal, piste de alergat și pentru cicliști, cu un amfiteatru destinat activităților extrașcolare, cu laboratoare de biologie, fizică, chimie, informatică și ateliere de educaţie tehnologică echipate conform standardelor.
 • Un model educațional care să le ofere copiilor o perspectivă internaţională, ajutându-i, în 26 acelaşi timp, să conştientizeze şi să-şi păstreze propriul specific cultural.
 • Un model eficient de cultură organizațională a instituției, axat pe respect și încredere reciprocă, pe parteneriatul școală-familie și pe crearea unui mediu de colaborare și stimulare a excelenței academice.
 • Echipă de profesori de performanță, conștientă și responsabilă în raport cu propriul nivel de calificare și creștere profesională, selectată în baza criteriului de performanță, care este stimulată pentru perfecționarea continuă prin formări naționale și internaționale.
 • Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).

MISIUNEA Instituţiei Publice Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” Formarea absolvenţilor capabili de a deveni cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii. Această misiune nobilă va fi:

 • deschisă în raport cu performanţa – asigurând un management al calităţii eficient şi transparent la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare), demers instrumental în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.
 • deschisă în raport cu resursa umană – sprijinind performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice, asigurând creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare).
 • deschisă în raport cu comunitatea – asigurând gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate.
 • deschisă în raport cu mediul şcolar – fiind o comunitate solidară, dedicată dezvoltării şi formării la elevi competențelor, într-un spaţiu educaţional prietenos.

Oferta educaţională a Instituţiei Publice Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” se va prefigura în funcţie de nevoile reale ale comunităţii locale:  nevoia existenţei unei școli moderne cu un program instructiv-educativ de calitate; nevoia de educaţie a părinţilor raportat la modul de abordare a relaţiei părinte – copil prin cunoaşterea şi respectarea nevoilor individuale ale copilului şi asigurarea unei oferte educaţionale în consens cu acestea;  nevoia de programe educaţionale atractive și eficiente; nevoia de educaţie pentru societate în spiritul democraţie; nevoia de integrare a copiilor cu nevoi speciale, a copiilor apți de performanță; nevoia dezvoltării unor programe comunitare, proiecte educaţionale şi de parteneriat la nivel local, naţional, internațional cu implicarea familiilor şi a comunităţii;  nevoia creşterii atractivităţii școlii prin desfăşurarea unui program de calitate în vederea egalizării şanselor fiecărui copil, cu acces la integrarea socială şi școlară.

 

SCOPUL GENERAL. Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău are drept scop realizarea unui proces de instruire flexibil, oferirea elevilor serviciilor educaţionale curriculare şi extracurriculare de calitate, crearea condiţiilor optime pentru studiu şi dezvoltarea unui parteneriat de calitate cu APL, agenţi economici şi comunitatea.

Prezentul Proiect de dezvoltare instituțională are următoarele obiective generale:

 • asigurarea dezvoltării durabile a procesului educațional în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic al ţării;
 • sporirea accesului la educație de calitate prin implementarea programelor motivaționale (reduceri pentru copiii apți de performanță etc.), prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor, părinților în procesul de luare a deciziilor;
 • stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a școlii şi a mecanismelor de realizare a acestora; distribuirea eficientă a resurselor materiale, astfel încât să fie redirecţionate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării, inclusiv prin investiții în personalul didactic, procesul educațional și infrastructură;
 • sporirea eficienţei procesului educațional, extinderea şi diversificarea ofertelor educaţionale prin valorificarea oportunităţilor oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale, orele opționale, activitățile extracurriculare și extrașcolare; compatibilizarea structurală şi calitativă a serviciilor educaționale oferite de instituție cu cel naţional și cu spaţiul european al educaţiei.

 

VALORI

Competență, Creativitate, Calitate, Cinste, Respect,

Perseverență, Corectitudine, Integritate, Identitate,

Autonomie, Profesionalism, Flexibilitate, Responsabilitate,

Transparență, Abordare științifică, Colaborare, Credibilitate,

Cooperare, Comunicare, Toleranță, Demnitate