Conferința Națională „Chipuri basarabene din România interbelică”

Pe 16 februarie 2023, Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” a fost gazda Conferinței Naționale „Chipuri basarabene din România interbelică” , ediția a II-a, în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, municipiul Bălți și Instituția Publică Gimnaziul Cobusca-Veche.

Obiectivul de bază al proiectului a urmărit promovarea valorilor naționale prin studiul arhivei fotografice a familiei din perioada interbelică. Participanții, elevi și cadre didactice, au analizat diverse surse istorice, au caracterizat fotografia de epocă și au plasat în timp evenimentele, faptele descoperite, identificându-le ca parte componentă a istoriei neamului.

Prezența doamnei Argint Lucia, șefa Direcției Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, precum și a domnului Ciobanu Tudor, specialist superior al Agenției Naționale a Arhivelor, a valorificat necesitatea acestui proiect, recomandând extinderea lui la nivel internațional și regional, astfel promovând lecția trecutului.

Organizatorii: profesorii de istoria românilor și universală, Cechina Tatiana, Capcelea Olesea, Nedelea Claudia și Eșanu-Cerici Lilia, din cadrul Comisiei metodice limbă și literatură română, istorie și științe socioumaniste, au ghidat discipolii în investigarea, realizarea și diseminarea rezultatelor cercetării.

Directorul Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, doamna Bulat Natalia, a felicitat elevii și profesorii pentru implicarea activă și cercetarea minuțioasă a prețioaselor vestigii de familie, mulțumindu-le pentru prezentarea adevărului istoric și dragostea față de neam.

Comentariile sunt închise.