Comisia metodică științe

Comisia Metodică Științe

Obiectivele activității CM Științe

– Asigurarea metodică a procesului educațional la disciplinele: matematică, fizică, informatică, chimie, biologie geografie;

– Organizarea şi desfășurarea  evaluărilor de diferit tip,  cu respectarea normelor în vigoare: principii, criterii, descriptori, modalități de estimare, analiză şi sinteză a randamentului și progresului școlar, din perspectiva evaluării centrate pe succes;

– Aplicarea și utilizarea noilor tehnologiilor informaționale de fiecare membru al CM Științe ;

– Aplicarea Standardelor de eficiență a învățării matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, geografiei și  informaticii ca normă în evaluarea activităților educaționale;

– Implementarea Referențialului de evaluare   din perspectiva formării competențelor;

– Implementarea Curricula modernizată -2019 la matematică, fizică, informatică, chimie, biologie geografie din perspectiva formării competențelor;

– Realizarea formării continue a personalului didactic în cadrul comisiei metodice științe;

– Studierea şi desemnarea experienței avansate a membrilor comisiei metodice;

– Organizarea activității extracurriculare a elevilor la matematică, fizică, informatică, chimie, biologie geografie și de cercetare științifică a elevilor;

– Organizarea activității de mentorat pentru cadrele didactice debutante în cadrul comisiei metodice etc.

Total: 

Grad didactic SUPERIOR – 10

Grad didactic UNU – 7

Grad didactic DOI -2

Fără grad didactic – 2

 

Resursele umane ale CM Științe

  • Studierea Cadrului normativ de organizare a procesului educațional.
  • Proiectarea demersului didactic în conformitate cu prevederile cadrului normativ care asigurâ rigoare ştiinţifică și relevanță.
  • Implementarea calitativă a Curriculum-ului la Limba Străină.
  • Edificarea propriei identitâţi profesionale în concordanță cu rolurile prescrise de funcția didactică prin gestionarea competențelor disciplinare la nivel de transmitere a conținuturilor.
  • Crearea un climat relaţional favorabil mediului de predare/ învățare dezvoltativ.
  • Implicarea elevilor în activități extrașcolare.
  • Axarea procesului de predare/învăţare a limbilor străine pe principiile Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi (CECRL)

Resurse umane

Nr. d/o

Numele prenumele cadrului didactic

Funcţia ocupată,

disciplina predată

Gradul didactic

1

Rusu Tamara

Director adjunct, Profesor de fizică

superior

2

Ciobanu Mariana

Director adjunct, Profesor de informatică

superior

3

Moloșnic Natalia

Șef CM MFI, Profesor de matematică

superior

4

Smîntînă Aliona

Secretar CM MFI, Profesor de matematică

superior

5

Avram Larisa

Profesor de matematică

superior

6

Drăguțan Gabriela

Profesor de matematică

superior

7

Suceveanu Maria

Profesor de matematică

superior

8

Braga Lidia

Profesor de informatică

superior

9

Bargan Violina

Profesor de informatică

superior

10

Curea Natalia

Profesor de biologie

superior

11

Zacuțelu Maria

Profesor de chimie

unu

12

Mereacre Ana

Profesor de matematică

unu

13

Ceban Dumitru

Profesor de fizică

unu

14

Milicov Ana

Profesor de informatică

unu

15

Rotaru Svetlana

Profesor de biologie

unu

16

Rusu Aliona

Profesor de geografie

unu

17

Russu Maria

Profesor de geografie

unu

18

Roșca Natalia

Profesor de matematică

doi

19

Martin Vera

Profesor de fizică

doi

20

Sula Anastasia

Profesor de biologie

21

Podgornîi Daniel

Profesor de chimie