Comisia metodică limba și literatură română, istorie și științe socio-umane

Comisia Metodică Limba și Literatura română Istorie și Științe Socio-Umane

„Nivelul culturii generale a nașiei nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul și  munca umplu neajunsurile”

(M. Eminesc. Opera politică.)

I.1 Obiectivele activității CMLI

 • Formarea competențelor de comunicare în limba română, a competenței de lectură și de scriere, care asigură finalitățile educației lingvistice și literare proiectate la nivelul sistemului de învățământ;
 • Studierea și aplicarea Cadrului normativ de organizarea procesului educațional;
 • Valorificarea strategiilor didactice axate pe formarea competențelor lectorale, ce imprimă realizarea lecturii interogativ/interpretative a textelor literare ;
 • Valorificarea potențialului creativ al elevilor, promovînd valorile naționale ;
 • Stimularea deprinderilor de dezvoltare a gândirii critice în procesul instructiv-educativ ;
 • Dezvoltarea conștiinței naționale prin valorificarea tradițiiilor autentice ;
 • Promovarea imaginii instituției prin publicarea studiilor cu privire la trecutul istoric al acestei instituții ;
 • Eficientizarea lecțiilor prin utilizarea platformelor și instrumentelor digitale;
 • Monitorizarea progresului școlar din perspectiva calității actului didactic.

Echipa administrativă a Comisiei Metodice la  Limba și Literatura română,  Istorie și Științe Socio-Umane

 • Manager, director adjunct instruire în gimnaziu, grad didactic superior-Groian Ludmila,
 • Şef CMLI- Ojog Angela, profesor de limba și literatura română, grad didactic superior

I.2 Resursele umane a CMLI

Nr. d/o

Numele prenumele cadrului didactic

Funcţia ocupată,

disciplina predată

Gradul didactic

1.

Bulat Natalia

Director; L.și lit.română

Superior

2.

Groian Ludmila

Director adjunct; Istorie, Ed. pentru societate

Superior

3.

Sandu-Grosu Svetlana

Director adjunct; L.și lit.română/Lit.universală

Superior

4

Ojog Angela

Șef CMLI; L.și lit.română

Superior

5

Urîtu Olesea

L.și lit.română

Unu

6

Beldiga Alexandra

L.și lit.română

Unu

7

Zubac Ioana

L.și lit.română

Doi

8

Grubîi Lidia

L.și lit.română

Doi

9

Butuc Maria

L.și lit.română/Lit.universală

Doi

10

Cibotaru Liubovi

L.și lit.română

Doi

11

Halabudenco Oxana

L.și lit.română

Masterat, fără grad

12

Țurcanu Ana

L.și lit.română

profesor debutant

13

Cvasniuc Ana

L.și lit.română

Doi

14

Cechina Tatiana

Istorie, Ed. pentru societate

Superior

15

Nedelea Claudia

Istorie, Ed. pentru societate

Superior

16

Capcelea Olesea

Istorie, Ed. pentru societate

Unu

17

Cereteu Galina

Istorie, Dezv.personală

Doi

18

Eșanu – Cerici Lilia

Istorie, Ed. pentru societate

Doi

19

Bilețchi Vlad

Ed. pentru societate, Dezv.personală

Doi