Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivel instituţional implicată în identificarea şi soluţionarea problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, în beneficiul elevilor şi al comunităţii (şcolare sau /şi teritoriale).

Obiectivele generale ale Consiliului Elevilor I.P.L.T. ,,Gheorghe Asachi”:

  • să facă şcoala mai incluzivă şi mai prietenoasă adunând la un loc elevi, cadre didactice, echipa managerială şi organul de conducere al şcolii;
  • să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ şi instituţionalizat de comunicare între elevi, echipa managerială şi organul de conducere;
  • să contribuie la organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, bazate pe nevoile şi interesele copiilor şi tinerilor;
  • să implice elevii în viaţa şcolară şi comunitară, să pună în valoare contribuţia lor;
  • să ofere elevilor oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea în soluţionarea unor probleme care îi vizează;
  • să ajute elevii să practice civismul, să-şi exercite propriile drepturi, să-şi asume responsabilităţi, să-şi onoreze obligaţiile şi să respecte drepturile altor persoane.

Activitatea Consiliului se desfăşoară în corespundere cu Regulamentul de ordine internă, elaborat în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de ordine internă al Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, coordonat cu administraţia  şi vizat de către Directorul liceului.