Produse

Anuarul didactic „PRO ASACHI”

Anuarul didactic „PRO ASACHI” este o revistă lansată în anul 2009, la aniversarea a cei 149 ani de la fondarea instituției noastre, ce asigură până în prezent, an de an, un dialog profesional de calitate între actanții educaționali. În acest context, revista didactică dată reflectă tendințele, perspectivele și aspirațiile educaționale, altfel spus „febra intelectuală” și curiozitatea epistematologică a tuturor celor implicați în procesul educațional, devenind o necesitate a timpului actual și constituind unul dintre agenții schimbării constructive, bazată pe schimbul eficient de experiență avansată.

Anuarul literar-lingvistic „BREVETELE ASACHIENE”

Anuarul literar-lingvistic „BREVETELE ASACHIENE” este un produs al celor mai bune articole ale elevilor de gimnaziu și liceu prezentate în cadrul Colocviului „Gheorghe Asachi”, un proiect ce constă în realizarea și susținerea publică a unei cercetări științifice, devenind o componentă inseparabilă, continuă și organică a activității educative în cadrul disciplinei limba și literatura română. Finalitatea are valoare formativă de a achiziționa competențe hermeneutice în cercetarea unui segment literar mai puțin cunoscut, realizându-se, de fapt, o extensieune curriculară în cadrul căreia elevul urmează să descopere el însuși conținutul învățării.

Revista de informație și creație „MICII ASACHIENI”

Revista de informație și creație „MICII ASACHIENI” este un produs al treptei primare, reprezentând o reverberare creativă în lumea cuvântului prin care elevii, de mici fiind, dobândesc șansa de a-și manifesta din plin posibilitățile de realizare creatoare, deseori acestea fiind și o marcă a talentului, îndeosebi în arta scrisului. Această revistă figurează ca o invitație la creație și un îndemn de a împărtăși propriile scrieri întru afirmarea talentului înnăscut, cultivat și rafinat al copiilor claselor I – IV.