Participarea la concursul ”Diriginte drag părinte”

💬În perioada lunilor martie – aprilie 2023, s-a desfășurat concursul municipal al diriginților de clasă, cu genericul „Diriginte, drag părinte”, ediția a XIV-a, organizat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.

✍️Scopul concursului este stimularea și promovarea cadrelor didactice și evidențierea diriginților cu un înalt potențial profesionist; propagarea experienței avansate a celor mai buni diriginți din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I, ciclul II din municipiu.

✍️La concurs au participat diriginți de clasă din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I, ciclul II din municipiu.

💬Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” a fost reprezentată de profesoara Ojog Angela, diriginta clasei a XI-a „D”, profil umanist.

💬Concursul s-a desfășurat în 3 etape.

Etapa I – autodeterminarea;

Etapa a II-a – activitatea practică a dirigintelui;

Etapa a III – a – prezentarea temei de acasă.

Menționăm că profesoara Ojog Angela la etapa Autodeterminarea a prezentat un raport amplu de activitate în calitate de diriginte.

✍️La cea de-a doua etapă a prezentat o lecție demonstrativă la disciplina Dezvoltare personală în clasa a XI-a „D”, cu subiectul: Motivația și rolul valorilor personale în alegerea viitoarei profesii. Motivația pentru activitatea profesională. 10 valori de bază după Shalom Schwartz. Propriile valori –cheie. La lecție a asistat (online) Comisia municipală de jurizare a concursului și (fizic) directorul liceului, doamna Bulat Natalia, directorii adjuncți, doamnele Teutu Aliona, Groian Ludmila, Sandu-Grosu Svetlana, 3 părinți ai elevilor, diseminând din experiența profesioanală.

💬În cadrul celei de-a treia etape, desfășurate în L.T. „George Meniuc”, elevii împreună cu profesoara au definit rolul dirigintelui în societate și au prezentat secvențe din activitatea extracurriculară „Dor de Demnitate, Dor de Unitate”, valorificând respectul față de tradiții, limbă, trecut.

💛

Felicitări cordiale dirigintei Ojog Angela și elevilor clasei a XI-a „D”!

🥳Câștigători concursului, vor fi anunțați la o ceremonie specială de premiere, care va avea loc în data de 05 octombrie 2023.

Comentariile sunt închise.