Instituția Publică Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”, în parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei și TV5MONDE, a participat la realizarea Proiectului internațional de lecții filmate: „En classe avec TV5 MONDE”.

Instituția Publică Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”, în parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei și TV5MONDE, a participat la realizarea Proiectului internațional de lecții filmate: „En classe avec TV5 MONDE”. ☝️Proiectul a fost inițiat și finanțat de Organizația Internațională a Francofoniei și a avut ca scop crearea resurselor educaționale cu modele de practici pedagogice destinate formării inițiale și continue a profesorilor de limba franceză din lumea întreagă. 🇫🇷În context, au fost filmate trei lecții în clasa a XI-a “A” bilingvă francofonă, fiind animate de Dna Nona Chiriac, profesoară de limba franceză. 🖍️Metodologia demersului didactic a fost construită și axată pe premisele actuale de predare-învățare a limbilor străine și a limbii franceze, în mod particular, din perspectiva metodologiei privilegiate în didactica limbilor străine: abordarea comunicativă și perspectiva acțională. ♻️Subiectul lecțiilor a fost unul de actualitate, vizând „Ecologia și responsabilitatea civică a tinerilor”, metodologia de predare abordată fiind pedagogia proiectului. 📜În cadrul proiectului, la diferite etape, elevii: ✅s-au documentat cu privire la acțiuni și politici ecoresponsabile adoptate de diferite structuri din Franța și din alte țări, vizionând ghidat și în autonomie resurse video de pe site-ul pedagogic TV5 MONDE ; ✅au învățat strategiile de realizare a unei anchete și a interviului; ✅au învățat stategii de realizare a sintezei interviului; ✅au realizat o anchetă în 4 organizații și structuri diferite, cu scopul de a se informa cu privire la acțiuni ecologice implementate în: Instituția Publică Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”; patiseria Délice d’ange; Biroul Național al AUF și Asociația jurnaliștilor pentru turism și ecologie; ✅au prezentat rezultatul anchetei sub formă orală; ✅au conștientizat importanța responsabilității civice și solidarizarea tuturor, în vederea evoluției societății; ✅au conștientizat funcționalitatea și utilitatea limbii franceze în afara sălii de clasă și au ameliorat nivelul de exprimare orală; ✅au cunoscut oameni din afara școlii, din varii domenii, care le-au servit drept modele de: responsabilitate civică, perseverență, determinare, deschidere și bunăvoință; ✅au depășit bariere în comunicare; ✅au reflectat la sucesele înregistrate și dificultățile întâlnite; ✅s-au cunoscut mai bine pe ei înșiși, analizând punctele lor forte și punctele slabe. ❗Învățarea din perspectiva acțională favorizează dezvoltarea la elevi a competențelor sociale-transversale cum ar fi: autonomia și responsabilitatea, spiritul critic și analitic, aceștea fiind responsabili de propria lor învățare. În plus, îi stimulează pe elevi să rezolve probleme și să lucreze la o varietate de acțiuni de planificare, de organizare a sarcinilor de realizat. ❗Învățarea bazată pe proiect este una dintre cele mai populare metodologii în rândul profesorilor care susțin inovația în pedagogie, iată de ce, încurajăm și susținem practicile pedagogice care crează condiții favorable elevilor pentru a se dezvolta multilateral și sporesc calitatea procesului educațional. ➡️Exprimăm profunda recunoștință Dnei Nona Chiriac pentru profesionalism și elevilor clasei a XI-a “A” pentru creativitate, responsabilitate și angajament. ➡️Exprimăm gratitudinea partenerilor noștri: OIF și TV5 MONDE pentru invitația de a participa la acest proiect, pe care îl considerăm foarte valoros, având menirea de a promova Francofonia și valorile francofone în lume, de a îmbogăți bazele de resurse educaționale și de a asigura predarea-învățarea de calitate a limbii franceze.

https://fb.watch/hCMKSX52Q7/

Comentariile sunt închise.