Vizita Directorului Institutului Diplomatic la IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău

✅Vizita Directorului Institutului Diplomatic la IPLT „Gheorghe Asachi” din Chișinău

📝Pe data de 20 ianuarie 2023, Eugen VIZIR, Directorul Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a vizitat IPLT „Gheorghe Asachi” în contextul redinamizării proiectului Claselor bilingve din Republica Moldova.

✍️ În cadrul discuției cu directoarea liceului, Natalia Bulat, și Nona Chiriac, director adjunct responsabil de clasele bilingve, s-a menționat că acest proces inițiat la 2 septembrie 2021 de către semnatarii noii Convenții de parteneriat: Ministerul Educației și Cercetării, Alianța Franceză din Moldova, Ambasada Franței în R. Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei, Agenția Universitară a Francofoniei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova a făcut pași mici, dar siguri în ceea ce privește continuitatea învățământului general cu cel universitar și perspectivele de integrare europeană a elevilor studioși din țara noastră.

💡 În cadrul discuției au fost abordate subiecte ce țin de asigurarea unui învățământ de calitate în limba franceză, în conformitate cu programele elaborate și aprobate de MEC și armonizate cu recomandările Consiliului Europei cu privire la studierea limbilor străine (CECRL), precum și recunoașterea internațională a învățământului bilingv din Moldova; facilitarea inserției profesionale a absolvenților claselor bilingve francofone; asigurarea formării inițiale și continue a profesorilor FLE și DNL care predau în clasele bilingve francofone; ameliorarea bazei didactico-materiale a instituțiilor membre ale proiectului.

✅Emoțiile calde ale Dlui Vizir, generate de Alma Mater, precum și deschiderea pentru susținerea francofoniei în RM au reușit să transmită o siguranță în continuitatea proiectului sus-menționat.

Comentariile sunt închise.