Uniți prin democrație

Proiect educațional internațional – „Uniți pentru Democrație și Libertate: De ce este Europa mai eficientă când e unită?”, implementat în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi” în parteneriat cu Organizația neguvernamentală Valori Europene Fără Frontiere și cu Punctul de Informare al Uniunii Europene din Wrocław, Polonia.

❗Pe parcursul anului școlar 2022-2023, în Instituția Publică Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi”, se desfășoară proiectul educațional „Uniți pentru Democrație și Libertate: De ce este Europa mai eficientă când e unită?”.

În contextul unei societăţi în continuă schimbare și al dezideratului Republicii Moldova de a se integra în Comunitatea Europeană, este indispensabil ca învăţământul să-şi asume o nouă perspectivă asupra educării elevilor în spiritul valorilor europene. 📝Din acest punct de vedere, parteneriatul educaţional dintre școli și organizații neguvernamentale de specialitate devine o necesitate a strategiilor orientate către educarea tinerilor în spiritul principiilor democratice și al valorilor europene.

💡Proiectul joacă un rol important în conștientizarea elevilor privind rolul principiilor democratice, valorilor europene în menținerea păcii, securității și prosperării Comunității Europene – războiul din Ucraina demonstrează cu prisosință nu doar cât de importante sunt aceste valori, ci cât de mult contează și unitatea cetățenilor europeni, în numele valorilor în care cred, atât pe timp de pace, cât și pe timp de criză, de orice tip, sau de război.

✅Prin Acordul de parteneriat, iniţiatorii urmăresc informarea și implicarea elevilor din ciclul liceal în activități intelectuale și aplicative legate de teme specifice Comunității Europene și a principiilor democratice, înglobate în cursul „UNITED for Democracy and Freedom: Why is Europe better together?” (“Uniți în numele Democrației și Libertății: De ce este Europa mai eficientă când e unită?”).

📚La nivel local, proiectul este coordonat de Dna Nona Chiriac, director adjunct, implementat fiind în parteneriat cu Organizația neguvernamentală Valori Europene Fără Frontiere, reprezentată de Dna Daniela Sicora Bodrug, autoarea și managerul proiectului, la fel, cu Punctul de Informare al Uniunii Europene din Wrocław, Polonia, reprezentant de Dl Rafał Gwizd, sub auspiciul Reprezentanței Comisiei Europene în Polonia condusă de Dl Jasek Wasik.

✍️Astfel, începând cu luna noiembrie 2022, un grup de 34 de elevi asachieni din treapta liceală, beneficiari ai proiectului, împreună cu profesorii implicați în proiect: Natalia Pereu, profesor de limba engleză; Valentina Mititelu; profesor de limba engleză și Lilia Eșanu-Cerici, profesor de istorie, au participat, în regim online, la cursurile interactive și de informare privind importanța principiilor democratice și a valorilor europene. La fel, în primul semestru, elevii au descoperit diverse tehnici și strategii de redactare a unui articol cât și tehnici de elaborare și prezentare a unui discurs.

În continuare, conform Planului de acțiuni al proiectului, pe parcursul semestrului doi, este planificată desfășurarea modulelor tematice în limba engleză, animate de membrii Punctului de Informare al Consiliului Europei din Wrocław, Polonia, la care participă și un grup de elevi din Polonia. Tematicile puse în discuție fiind: Structura și funcționarea instituțiilor UE, Istoria UE și procesul de integrare – (studiu de caz – Polonia); Cetățenia UE, Identitatea europeană și națională; EURO – moneda comună; Dizabilitatea și nondiscriminarea în UE etc.

🌟Produsul final al ședințelor va consta în elaborarea unui portofoliu de către fiecare participant, publicarea unei reviste digitale de către echipa redacțională, în care elevii vor scrie articole pe temele abordate pe parcursul ședințelor, în limba engleză și organizarea unui Forum la care atât elevii, cât și invitații speciali, vor dezbate teme actuale în funcție de subiectele însușite la ședințe. Astfel, participanții vor putea aplica terminologia, conceptele și cunoștințele dobândite pe parcursul cursului.

Comentariile sunt închise.