Cooperarea școlii cu partenerii de dezvoltare

Pe data de 15 mai, în contextul colaborării școlii cu partenerii de dezvoltare, Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi’’ a fost gazda unei vizite oficiale, având ca invitați pe Domnul Anton Lungu, șeful Secției Cooperare Economică și Sectorială cu UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Domnul Guido Beltrani, Director, Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova.

💢În cadrul vizitei, s-a desfășurat Masa rotundă în timpul căreia participanții, elevi din clasele liceale și invitații oficiali, au reflectat asupra unor problematici și tematici actuale cum ar fi: educația ca prioritate națională; exodul tinerilor în contextul studiilor în străinătate; dezinformarea ca preocupare majoră a țărilor democratice; corupția: cauze, consecințe și soluții. La fel, au fost menționate ca priorități naționale: consolidarea economiei, dezvoltarea cooperării și intensificarea parteneriatelor în vederea dezvoltării Republicii Moldova. Totodată, în cadrul întâlnirii au fost exprimate viziuni, opinii și reflecții privind viitorul Republicii Moldova în sânul familiei europene, ca oportunitate unică pentru un viitor prosper. Activitatea s-a înscris în logica sensibilizării și motivării tinerilor privind importanța dezvoltării Republicii Moldova și perspectivele de integrare în Uniunea Europeană.

💥În sinteză, directorul IPLT ,,Gheorghe Asachi’’, Natalia Bulat, a reiterat importanța misiunii școlii de azi în educarea tinerilor în spiritul principiilor democratice și al valorilor europene în vederea revigorării spiritului civic şi a mentalității democratice ale societății de mâine.

Comentariile sunt închise.