Colocviul literar-lingvistic „Gheorghe Asachi” la cea de-a XVI-a ediție

💫Ziua de 09 februarie curent a purtat însemnele culturii datorită desfășurării celei de a XVI-a ediție a Colocviului literar-lingvistic „Gheorghe Asachi”, coordonatoarea căruia este dna Natalia Bulat, directoarea IPLT „Gheorghe Asachi”, prof. de limba și literatura română.

💫Devenit deja o tradiție, an de an, această activitate adună zeci de elevi din treapta gimnazială și liceală, care își prezintă încercările de cercetare, precum și preocupările pe o anumită dimensiune literară sau lingvistică.

✍️Temele abordate reprezintă, de facto, o extindere a conţinuturilor curriculare la disciplină sau abordări ale diverselor aspecte ştiinţifice.

👉Deja de 16 ani, discipolii sunt antrenați în cercetarea și analiza textului din literatura română și universală, sub aspect hermeneutic, semiotic, atitudinal etc., iar cele mai bune produse-articole sunt publicate în anuarul didactic pentru elevi „Brevete Asachiene”.

🗯Eșalonat în 4 ateliere de lucru, conform treptelor de școlarizare, colocviul a fost coordonat de președinți ai comisiei de evaluare din afara instituției, nume cunoscute din domeniul educației: dna Victoria Fonari, scriitoare, critic literar, conferențiar universitar, doctor în filologie, USM, dna Mariana Marin, doctor, conferențiar universitar, președinta AGIRoMd, dna Svetlana Nastas, lector universitar, doctor în științe ale educație, membru al Departamentului Educația adulților și dezvoltare, dna Tatiana Verdeș, conferențiar universitar, doctor în Filologie, șefa Departamentului Educația Adulților și Dezvoltare Personală UPS ,,Ion Creangă”

💬Elevii, ghidați și evaluați de profesorii Ojog Angela, Urîtu Olesea, Beldiga Alexandra, Butuc Maria, Cvasniuc Ana, Grubîi Lidia, Fotescu Elena, Matveiciuc Nadejda, Cracea Cristina, au realizat cercetări, studiind opere din literatura română şi universală, pe care le-au prezentat Comisiei de evaluare și, implicit, colegilor din celelalte clase.

💫Directoarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, dna Natalia Bulat, a încurajat desfășurarea și acestei ediții, reliefând necesitatea și importanța acestui colocviu în achiziționarea competențelor de interpretare și decodificare a textelor literare.

Comentariile sunt închise.