Pe data de 10 noiembrie curent, IPLT Gheorghe Asachi a fost gazda mai multor studente de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, sub patronajul Dlui Profesor, doctor habilitat Adrian Ghicov. Scopul aflării în instituție se circumscrie în desfășurarea unui parteneriat ce vizează campania națională de promovare a pedagogului și pedagogiei în postmodernitate, inițiată de Catedra de limba și literatura română a Facultății de Filologie și Istorie a UPS „Ion Creangă”.

În acest sens, studenții au asistat la orele disciplinare, organizate și desfășurate de către profesoarele de limba și literatura română: dna Sandu-Grosu Svetlana, dna Butuc-Brigai Maria, dna Cvasniuc Ana, beneficiind, în acest sens, de aplicabilitatea în practică a unor demersuri didactice reale.

Colaborarea profesională cu elevii și profesorii asachieni a culminat cu Atelierul tematic „Lectura ca modalitate de formare a ECO- cetățeanului prin prisma inter-/ transdisciplinarității la lecțiile de limba și literatura română”, moderat de către profesoara Angela Ojog, șefa Comisiei metodice de specialitate.

Dna Natalia Bulat, directoarea instituției, a salutat inițiativa UPS „Ion Creangă”, urându-le tuturor studenților implicare și noi colaborări ce țin de formarea unui pedagog profesionist.

ℹ️ Exprimăm gratitudine Catedrei de limba și literatura română a Facultății de Filologie și Istorie a UPS „Ion Creangă” pentru încredere.

Comentariile sunt închise.