Workshopul ,,Leadershipul și digitalizarea școlii: practici de succes”

Workshopul ,,Leadershipul și digitalizarea școlii: practici de succes” parte a Forumului Educației România-Republica Moldova, cu genericul „Ecosistemul educațional în lumea digitalizată”

💢De experiențe unice a avut parte IPLT „Gheorghe Asachi” în perioada 05-06 mai 2023, în cadrul Forumului Educației România-Republica Moldova, cu genericul „Ecosistemul educațional în lumea digitalizată (desfășurat în mare parte la Universitatea de Stat din Moldova, iar printre organizatori sunt AGIRoMd, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Asociația Română de Literație ș.a.), precum și a workshopului: ,,Leadershipul și digitalizarea școlii: practici de succes”, moderat de dna Natalia Bulat, directoarea liceului, ce a avut loc în instituția noastră.

💥Actanții principali ai evenimentului au fost elevii și cadrele didactice, care au demonstrat, prin proiectele digitalizate, științifico-practice și produsele antreprenoriale ale elevilor că transformarea digitală a școlii este o prerogativă a învățării pe tot parcursul vieții.

👾După discutarea în paneluri a temelor actuale:,,Provocări. Soluții. Idei cu privire la învățarea în context digitalizat”, participanților li s-au făcut o excursie la IP Liceul Teoretic,,Gheorghe Asachi”, fiind ghidați de elevi din clasele liceale: Micleușanu Cornelia, Bîrsa Daniela și

Mazepa Andrei, însoțiți de profesoarele de istorie: Cechina Tatiana, Nedelea Claudia și dna director adjunct Groian Ludmila.

💫În acest context, pe data de 06 mai, mai mulți elevi asachieni, atât din treapta gimnazială, cât și liceală, și-au prezentat succesele în elaborarea variatelor produse/proiecte, ce vizează tehnologizarea și digitalizarea sistemelor.

🫳Participanții au discutat despre cum se poate folosi tehnologia pentru a spori eficiența și calitatea educației, despre modalitățile prin care leadershipul poate facilita digitalizarea școlii și despre provocările și oportunitățile pe care le aduce lumea digitală în educație.

🫴Așadar, temele au fost abordate după cum urmează:

1. Soluții inovatoare legate de sursele energetice alternative: energie solară, energie eoliană, energie hidroelectrică, energie geotermală, biomasa, precum și alte surse regenerabile ( Mîndrilă Emilian, Miron Cristian, Coca Arina, Leșan Victor, Ojog Ștefan, Panaghiu Sabina);

2. ,,Eficientizarea energetică a școlii prin utilizarea panourilor fotovoltaice colorate”, (Cauș Mark-Sebastian, Cergă Maria-Smaranda,

Ciobanu Dumitru, Școlnic Andrian,

Dimitriu Nicoleta, Palarii Leonilla);

3. ,,Design grafic, identitatea vizuală”, cunoscut de mulți ca brand sau branding, temă prezentată de elevii clasei a XII-a, Delinschi Daniel și Arhip Victor;

4. ,,Digitalizarea sistemului de împrumut al bibliotecii” – Cauș Mark-Sebastian, clasa a IX-a;

5. ,,Inteligența artificală în serviciul umanității” (cum Inteligența artificială transformă cotidianul), prezentată de Guțu Bogdan;

6. Healthy Planty – Vocea plantei tale”, Dimitriu Nicoleta;

7. ,,Tehnologia digitală în păstrarea fotografiei de epocă „, Cernica Ion, cl. a IX-a,

8. La final, profesoara Butuc Maria a prezentat practici de succes în integrarea diferitor instrumente web în cadrul orelor de limba și literatura română, precum și necesitatea implementării și la alte ore disciplinare. Așadar, tema abordată a fost: ,,Eficientizarea invățării prin utilizarea instrumentelor digitale”. A integra cu discernământ instrumentele web în actul didactic și a le racorda la necesitățile, nivelul și predilecțiile elevilor înseamnă eficiență și motivație în procesul educațional. De asemenea, transmiterea informațiilor către elevi nu trebuie să aibă loc doar în spațiul școlii, dar, neapărat, și în cel online, acolo unde ei, elevii, se află mai mult timp.

💢Convingerile participanților la Forum sunt că digitalizarea școlii și leadershipul sunt două subiecte importante, care sunt strâns legate în ceea ce privește modernizarea sistemului educațional. În ziua de azi, tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în procesul de învățare, iar leadership-ul are un impact semnificativ asupra modului în care această tranziție către digitalizarea școlii se realizează.

💥Digitalizarea școlii implică introducerea tehnologiei în clasă și utilizarea acesteia pentru a spori procesul de învățare și a face educația mai accesibilă pentru toți elevii. Acest proces poate include utilizarea de dispozitive precum tablete și computere, precum și utilizarea platformelor și aplicațiilor digitale pentru a sprijini predarea și evaluarea. Prin digitalizarea școlii, elevii au acces la mai multe resurse educaționale, pot învăța în ritmul lor și pot beneficia de o experiență de învățare mai interactivă.

🗯Accesul la Internet pentru elevi și profesori permis în sălile de clasă, egalizează șansele educaționale digital.

🫸Așadar, exploratoriu despre leadership și digitalizarea școlii a fost o oportunitate excelentă pentru a explora modul în care aceste două subiecte se pot intersecta pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ. Prin identificarea practicilor de succes, precum crearea unei infrastructuri tehnologice solide și formarea cadrelor didactice, se poate crea un mediu de învățare mai interactiv și mai accesibil pentru toți elevii.

💁‍♀️Deschiderea workshopului a adunat mai mulți elevi care au prezentat o suită de numere artistice: balet, dans popular, cântec, elemente de actorie, recital etc., astfel oaspeții s-au bucurat din plin de o activitate complexă.

Exprimăm gratitudine tuturor organizatorilor și participanților.

Comentariile sunt închise.