Conferința științifico-practică „Cercetători  în devenire”, ediția a VI-a

În perioada 06 – 21 martie 2023, Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” sub egida Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat și desfășurat Conferința științifico-practică „Cercetători  în devenire”, care a ajuns la cea de-a VI-a ediție.

Conferința științifico-practică „Cercetători în devenire” este un proiect interdisciplinar, destinat elevilor din instituțiile preuniversitare de învățământ din municipiul Chișinău (clasele gimnaziale și liceale), fiind orientat spre un mod formativ al învățării, prin valorificarea practică a cunoștințelor dobândite la ore şi argumentarea științifică a unor elemente aplicative, pornind de la universul apropiat elevului, prin elaborarea de proiecte tematice.

Participanții la conferință au realizat proiecte de cercetare, care au fost prezentate online (film de scurt metraj). Elevii împreuna cu profesorii-mentori au identificat modalități optime pentru elaborarea și prezentarea proiectelor originale cu tematici actuale, care au ținut în suspans și admirație întreaga echipă de evaluatori.

Astfel, evenimentul a reprezentat un motiv solid, de susținere și promovare a   elevilor cu certe aptitudini intelectuale și interes sporit pentru cercetare. Totodată, parteneriatele stabilite între instituțiile de învățământ reprezintă un veritabil schimb de experiențe și bune practici pentru întreaga comunitate educațională.

Menționăm faptul că, în cadrul actualei ediții a conferinței, au participat 98 de elevi și 41 de profesori din 15 instituții de învățământ, dintre care 12 instituții din municipiu Chișinău: IPLT ,,Constantin Negruzi”, IPLT ,,Mircea Eliade”,  LTPA ,,Elena Alistar”, IP,,Elitex”, LT „ Mihai Grecu”, IPLT „Onisifor Ghibu”, IPLT ,,Nicolae Iorga”, IPLT ,,Alexandr Pușkin”, Liceul de creativitate și inventică „Prometeu-Protalent”, Școala internațională „Heritage”, IPLT „Gheorghe Asachi”, LT „Petre Ștefănucă” (Ialoveni) și 3 instituții de învățământ din republică: IPLT „M. Eminescu” (Bălți),  IP Liceul Teoretic Cruglic (Criuleni), IP Gimnaziul Biești (Orhei).

Lucrările conferinței s-au desfășurat în șapte ateliere distincte, după cum urmează: matematică-informatică (profil bilingv, în limba franceză), matematică-fizică-informatică (cl. V-VII), matematică-fizică-informatică (cl. VIII-IX), matematică-fizică-informatică (cl. X-XII), geografie-biologie (cl. V-VIII), geografie-biologie-chimie (cl. VIII-IX), geografie-biologie-chimie (cl. X-XII).

Majoritatea lucrărilor prezentate în cadrul conferinței au demonstrat necesitatea abordării științelor prin prisma inter- și transdisciplinarității, lucru indispensabil în condițiile secolului XXI, unde problemele economiei globale, ale sănătății umane, ale mediului etc., au devenit interdependente cu toate sferele de activitate umană și se resimt la cote maxime.

Remarcăm că una dintre cerințele concursului a fost realizarea unui experiment în baza celor studiate, care să reprezinte produsul final al lucrării de cercetare (în baza temei selectate). Impactul deosebit asupra produsului final este atribuit colaborării și creativității binomului profesor – elev, prin prisma creării de către profesor a condițiilor propice pentru creșterea și dezvoltarea unei personalități creative și multilateral dezvoltate.

Astfel, lucrările elevilor au fost apreciate cu diplome de merit de gradul I, II, III și mențiuni conform nominalizărilor:

  • „Cea mai originală prezentare”;
  • „Cea mai reușită investigație”;
  • „Cea mai actuală temă de cercetare”.

Membrii juriului au fost în totalitate captivați de profunzimea problemelor abordate de către elevi în lucrările prezentate, temele fiind pe cât de diverse, pe atât de practice.

Aducem mulțumiri Comitetului de organizare, profesorilor-mentori, membrilor juriului și participanților Conferinței științifico-practice „Cercetători  în devenire”, ediția a VI-a.  

Vă așteptăm cu drag la ediția următoare a conferinței!

Comentariile sunt închise.