Vivat, Republica Moldova!

Postat : 27.08.2021


Dragă comunitate asachiană,
Începutul oricărui an școlar este marcat de semnificația unor sărbători naționale, deosebit de importante pentru țara noastră.
Astăzi, 27 august 2021, încununăm 30 de ani de independență, grație solidarității și a unui deziderat aprig al poporului nostru de a-și făuri propriul destin și de a fi stăpân pe soarta sa.
Cu prilejul a 30 de ani de la independența Republicii Moldova, în numele întregii comunități profesorale asachiene, vă felicităm cordial și vă transmitem gânduri de sănătate, urări de pace, bunăstare şi prosperitate în fortificarea ţării atât în consolidarea societăţii noastre, cât şi în promovarea valorilor naționale.La 30 de ani de Independență a Republicii Moldova, țara de leagăn, cu un grai umed de dor și istorie, deschide porțile visării, dar și ale libertății de afirmare și creație pentru fiecare elev, părinte și profesor al Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”. Vivat, Republica Moldova! Vivat, IPLT„Gheorghe Asachi”! „Salus in virtute decus”.

Director IPLT "Gheorghe Asachi"         Natalia BULAT