Transparenta in proces decizional IPLT

Postat : 03.02.2021


Transparenta in proces decizional IPLT "Gheorghe Asachi",
anul 2020-2021
În scopul implementării Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și alte autorități ale administrației publice locale și centrale; Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 din 13.11.2008 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet; ord. DGETS nr. 221 din 04.02.2020 Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional al activității instituțiilor de învățământ general, circularei DGETS nr. 01-18/275 din 01.02.2021, se publică și se plasează pe panourile informativă din instituție următoarele:
  1. Statutul de activitate a institutiei
  2. Bugetul  instituției pentru anul 2021
  3. Planul de achiziții pentru anul 2021
  4. Rapoartele de achiziții efectuate pe parcursul anului 2020
  5. Lista bunurilor donate instituției cu indicarea costurilor