Seminarul instructiv-metodic pentru învățătorii din instituțiile de învățământ din municipiu

Postat : 08.11.2017În ziua de 08 noiembrie 2017, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a desfășurat și organizat în IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Seminarul instructiv-metodic pentru învățătorii din instituțiile de învățământ din municipiu (în cadrul experienței avansate) cu tema „Principii și metode de optimizare a condițiilor învățării. Incidența factorilor psihosociali asupra învățării
școlare. Impactul mediului și climatului familial”. În cadrul seminarului au participat învățători cu experiență avansată din 65 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău.
Scopul seminarului: Implementarea principiilor și metodelor de optimizare a condițiilor învățării, valorificând factorii psihosociali pentru asigurarea unei educații de calitate, contextul parteneriatului cu familia.
Obiectivele seminarului:
1. Reglementarea principiilor și metodelor de optimizare a condițiilor învățării, urmărind eficientizarea actului didactic şi motivarea elevilor de a învăța să învețe;
2.Identificarea factorilor psihopedagogici ce contribuie la îmbunătățirea procesului de învățare;
3. Selectarea instrumentelor eficiente și relevante pentru valorificarea stilurilor de învățare;
4.Promovarea unor practici privind optimizarea metodelor de învățare activă în cadrul familiei. Ședința în plen a seminarului a început cu prestația corului liceului „Credo”, coordonator artistic Dermenji Ion, care a interpretat imnul Republicii Moldova, piesa „Moldova mea” și imnul liceului-gazdă - „Gheorghe Asachi”. Atmosfera festivă a fost preluată de specialistul-coordonator al claselor primare,
metodistul principal DGETS dna Vartic Ana, care a deschis solemn seminarul și a subliniat actualitatea subiectului în contextul învățământului de astăzi. Cartea de vizită a liceului a fost prezentată de domnul director al IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” - Boris Volosatîi. Activitatea conform sesiunilor din agenda seminarului a fost prezentată de directorul adjunct responsabil de învățământul
primar – Sandu-Grosu Svetlana. Întru completarea pauzei între sesiunile seminarului, a fost desfășurată o activitate artistică cu subiectul „Școala – o bucurie!”, responsabili: învățătoarele Cherdevară Lidia și Nazarciuc Lilia, clasa a IV-a „A” și clasa a III-a „B”, conducător cerc teatral Bodrug Vasile. În scopul promovării experienței avansate a cadrelor didactice din învățământul primar, în sesiunea a II-a, au fost prezentate și debrifate 5 ore publice: Limba și literatura română, clasa a II-a „C”, învățător Ceban Silvia; Matematica, clasa a III-a „C”, învățător Luca Iraida; Educația plastică, clasa a III-a
„E”, învățător Sîrbu Svetlana; Educația moral-spirituală, clasa a IV-a „E”, învățător Cernauțan Mariana; Matematica, clasa a III-a „D”, învățător Prodaniuc Marina. Coordonatorii grupurilor de activitate au fost directorii adjuncți ai IPLT „Gheorghe Asachi”: Rusu Tamara, Teutu Aliona, Bulat Natalia, Lica Valentina, Șoitu Ecaterina, Sandu-Grosu Svetlana. În sesiunea a III-a, a avut loc activitatea în 4 ateliere instructiv-metodice: 
Atelierul nr.1 Asigurarea unui mediu de învățare dezvoltativ, moderatori: Galben- Panciuc Zinaida, Blanaru Mariana; 
Atelierul nr.2 Metode interactive de optimizare a învățării, moderatori: Bodrug Irina, Ene Veronica, Butnaru Olga; 
Atelierul nr.3 Parteneriatul cu familia. Climatul familial, moderatori: Ciuhrii Daria, Lupu-Gorița Mariana, Prisacaru Elena, învățători IPLT „Gheorghe Asachi”; 
Atelierul nr.4 Incidența factorilor psihosociali asupra învățării, moderator: Apolschi Inga, învățător, Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”.

Sesiunea a IV-a a încheiat activitatea cu ședința de totalizare în cadrul căreia a fost invitată doamna Bolbocean Ludmila, expert în probleme educaționale, conferențiar universitar, doctor în științele educației, care a generalizat impresiile în urma activității pe parcursul întregii zile în sesiunile seminarului și a îndemnat publicul să tindă spre valorificarea accentelor real prioritare în domeniul
învățământului. Reprezentanții grupurilor au participat în cadrul evaluării seminarului, evidențiându-se faptul că învățătorii Comisiei metodice învățământ primar ai liceului-gazdă au reușit să demonstreze că „Învățarea nu trebuie doar să ne conducă undeva; ea trebuie să ne permită să continuăm mai ușor în etapa următoare” (J. S. Bruner), ceea ce relevă încă o dată experiența avansată a
cadrelor didactici ce activează în clasele primare ale Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”.