Înscrierea în clasa I-îi a.ș 2020-2021

Postat : 20.05.2020

În atenția tuturor părinților/reprezentanților legali

Aviz

Administrația IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” informează părinții, copiii cărora urmează a fi înscriși în clasa I:


Programul de activitate a Comisiei de școlarizare

Înscrierea copiilor se va desfășura în 2 etape,  în baza Regulamentului cu privire la înscrierea on-line (platforma e-școală) a copiilor în clasa I, aprobat prin ordinul DGETS nr.396 din 27.03.2019:

I etapă:

  • 21 mai – 19 iunie 2020  Depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor în clasa I din districtul școlar;

Notă: Se acceptă expedierea online, la adresa electronică a instituției iplt.asachi.clasa1@gmail.com prezentată în varianta Word sau pe suport de hârtie următoa


  • Cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa 1;
  • Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal;
  • Certificatul de naștere al copilului.


  • 19 iunie 2020 Afișarea numărului de locuri rămase libere după depunerea actelor în instituție și pe site-ul instituției: www.asachi.md. Anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după prima etapă.

II etapă:

  • 22 iunie – 28 august 2020 Depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I din  districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte școlare pe locurile disponibile.


  • 28 august 2020 Afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I validată prin ordinul directorului instituției la avizierul și pe site-ul oficial al instituției www.asachi.md.Administrația  IP LT „Gheorghe Asachi