Cercetatori in devenire 2020

Postat : 04.02.2020

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a Conferinței Științifico – Practice


 „Cercetători în devenire”


pentru elevii claselor a V- a –a XII-a, Ediția a IV-a, Chişinău,

13 MARTIE 2020

Tema: „Competențe inter / transdisciplinare prin prisma ariilor curriculare matematică, științe și tehnologii”