Cercetatori asachieni in devenire

Postat : 14.03.2019Rezumatul activității

Anul 2017 a devenit deja istorie prin faptul că în acel an au început lucrările celei mai provocatoare Conferințe Științifico-Practice a elevilor claselor a V-XII-a „Cercetători asachieni în devenire” cu tema „Competențe inter/ transdisciplinare prin prisma ariilor curriculare matematică, științe și tehnologii”, anul acesta, pe 13 martie, ea fiind deja la cea de-a III-a ediție.

Astfel, ne-am centrat activitatea asupra unor obiective bine determinate: să ajutăm elevul să se formeze ca personalitate, să-și consolideze eul prin cercetare, investigație, descoperire, analiză și sinteză. Și așa cum „experimentul”, ca o metodă activă, are mai multă forță de convingere decât orice altă metodă și, deci, posibilități sporite de înrâurire asupra formării concepției științifice despre natură la elevi”, [I. Cerghit], am construit o activitate științifico-practică, axată pe studiere, cercetare și realizare a unui experiment în baza celor studiate, produsul final fiind o lucrare de cercetare în baza unei teme  selectate. Impactul deosebit asupra produsului final, este atribuit colaborării și creativității comune profesor-elev, căci personalitatea poate fi formată numai de o altă personalitate și numai un profesor inteligent poate educa o personalitate creativă.

     

Este de menționat faptul că I ediție a conferinței a fost o experiență nouă atât pentru organizatori, cât și pentru participanți, aceștia fiind în exclusivitate elevi ai IPLT „Gheorghe Asachi”, dar așa cum „fiecare experiență nouă este un pas înainte în dezvoltarea spiritului”, [S. Laszlo], conștientizând faptul că numai mișcarea ne va permite să existăm, în anul 2018, în cadrul ediției a II-a a conferinței, am avut și câțiva participanți din exterior, dar nu într-un număr atât de impunător ca în anul acesta, 2019, când activitatea desfășurată a întrunit 93 de elevi cu 62 de lucrări și 34 de profesori de discipline reale din 8 instituții de învățământ din municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. Lucrările conferinței s-au desfășurat  în cinci ateliere: două - biologie-medicină și câte unul- geografie-ecologie; fizică, chimie, informatică, matematică. Timp de câteva ore, care au zburat ca clipele, elevii, prin originalitatea și actualitatea lucrărilor elaborate, au ținut în suspans și admirație întreaga echipă de evaluatori. Membrii juriului au fost în totalitate captivați de profunzimea problemelor abordate de către copii în lucrările prezentate, temele fiind pe cât de diverse, pe atât de practice. 

Subiectele abordate în atelierul biologie-medicină : 


 • „Stratificarea riscurilor și tratamentul bolilor cardiovasculare”,
 • ” Impactul Virusului papilomului uman asupra sănătății” , 
 •  „Sindromul Turret și autismul, asasinii unei copilării nevinovate”, 
 • „Stresul și hormonii în adolescență” , 
 • „Cancerul de col uterin” ,
 • „Cancerul de piele”, 
 • „PH-ul și cafeaua”, 
 • „Hepatita ucide în tăcere”,
 • „Influența undelor electromagnetice asupra celulelor”,  
 • „Aditivi alimentari”, 
 • „O nouă revoluție a glucozei”, etc. 

 În atelierul geografie-ecologie, copiii prin cercetările lor au demonstrat influența negativă a factorului uman asupra mediului înconjurător, dar și au identificat metodele de îmbunătățire a calității vieții pe Terra, pornind de la orașul natal. Astfel, printre subiectele abordate au fost: 

 • „Turismul rural-o cale spre redresare economică” , 
 • „Râul Ichel” , 
 • „Grădina Botanică din Chișinău”, 
 • „Alimentația ecologică” , 
 • „Proiectul Prepelița”. 


În cadrul atelierului fizică-chimie-informatică, jurații au asistat la:

 •  „Reacții nucleare” , 
 • „Radiație Gamma”,  
 • „Rayons X” , 
 • „3D imprimante în lumea modernă”, 
 • „Sunetul și aplicațiile lui” , 

Iar în atelierul matematică  :

 • s-au calculat „Sume Gauss” , 
 • s-a demonstrat „Rolul calculului probabilistic în statistica afacerilor” ,
 • s-au constriut modele de „Aplicații statistice în economie” 
 •  „Proprietățile triunghiului dreptunghic” , 
 • „Trigonometrie și Enigmele matematicii”. 

Copiii din clasele bilingve din instituția care a găzduit lucrările Conferinței, IPLT „Gh. Asachi” au venit cu lucrări și prezentări în limba franceză, demonstrând astfel nu numai competențe la nivel de științe exacte,dar și profunde competențe lingvistice.

Vreau să menționez că majoritatea lucrărilor prezentate au demonstrat necesitatea abordării științelor prin prisma inter și transdisciplinarității, lucru indispensabil în secolul XXI, în care problemele economiei globale, sănătății umane, dar și cele ale planetei Pământ  se resimt din ce în ce mai mult. Pentru a înțelege și a defini problemele, trebuie identificat specificul acestora la toate etapele, ca mai apoi de căutat și de găsit soluții pentru depășirea lor, iar aceasta se face doar având  cunoștințe profunde cu caracter practic-aplicativ.

În concluzie, pot afirma cu certitudine că această Conferința Științifico-Practică, „Cercetători asachieni în devenire” și-a realizat cu succes obiectivele propuse.

Căci, „Omul este măsura tuturor lucrurilor”, [ Protagoras].

 

Articol realizat de profesoara de matematică, grad didactic superior Drăguțan Gabriela