Pe roşu, un pal galben, flancat în capul scutului la dextra de o acvilă heraldică conturnată, iar la senestra de un cocoş, ambele de aceeaşi culoare, şi încărcat cu litera „M", roşie, surmontată de o coroană regală, de aceeaşi culoare; scutul timbrat de un beret universitar albastru, cu ciucure galben; deviza, cu litere galbene pe o panglică albastră: „Salus in virtute decus!". 

Emblema principală a stemei Liceului este palul – o piesă heraldică onorabilă de prim ordin, care în limbaj heraldic sugerează în acest blazon cifra 1,cea care a figurat în denumirea instituţiei în 1870-19120 şi din 1944, determinând întâietatea acestei şcoli în mai multe domenii.
Litera „M" stilizată şi surmontată de o coroană regală, reprezintă cifra regală a Reginei Maria, cifră care a figurat şi pe Ordinul „Crucea Regina Maria", instituit în 1917. Ea marchează denumirea liceului din anii 1920-1940 şi 1941-1944.

Culoarea roşie a câmpului scutului, în calitate de culoare feminină, arată în această stemă că instituţia, de la instituirea ei în 1864 a fost concepută pentru învăţământul de fete şi aşa a rămas până la 1953. Culoarea roşie este culoarea supremă heraldică şi mai semnifică curajul, sângele, focul, jertfa, dorinţa de a servi patria.

Acvilă heraldică care flanchează palul din dextra este preluată din stema municipiului Chişinău şi semnifică faptul că Liceul se află în acest oraş. Acvila este conturnată în semn de curtoazie faţă de celelalte elemente ale compoziţiei heraldice. Cocoşul care flanchează palul din senestra nu este altul decât cocoşul galic menit să simbolizeze în acest blazonul profilul studierii aprofundate a limbii franceze în Liceu.

Culoarea albastră a beretului şi ciucurele de aur arată poziţia Liceului în ierarhia instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova: instituţie de învăţământ secundar, general şi profesional, cu asigurarea studiilor medii complete, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Deviza, cu litere de aur pe o panglică albastră: „Salus in virtute decus!" („Mântuirea e în virtute, demnitate şi onoare!") este preluată din stema clasicului român Gheorghe Asachi. Deviza „SALUS IN VIRTUTE DECUS!" exprimă în acelaşi timp, crezul corpului profesoral şi al absolvenţilor Liceului Teoretic "Gh. Asachi".

Încercînd să combine trecutul şi prezentul, începînd cu anul 2009 Liceul Teoretic "Gh. Asachi" poartă un blazon, elementele căruia reprezintă simbolurile fostelor instituţii care au ativat în trecut în cadrul acestui lăcaş.
Este singura instituţie de învăţământ preuniversitar care dispune de un drapel şi stemă înregistrate la Comisia de stat pentru heraldică din R. Moldova.
Coroana regală si semnul Reginei Maria, reprezintă atît simbolul recunoasterii apartenentei acestei şcoli la învătămîntul românesc interbelic care s-a dezvoltat prin sustinerea si contributia Casei Regale din România cît si tendinta de a păstra si promova şi în continuare valorile trecutului, continuitatea traditiilor istorice în acest liceu.

DRAPELUL
De rînd cu drapelul nou, ce repetă cromatica şi simbolurile blazonului oficializat pentru această institutie, liceul mai păstrează o veche versiune a drapelului pentru Liceul Româno – Francez "Gh. Asachi" utilizat din anul 1998 ¬(autor Gh. Ghimpu), al cărei culori si simboluri la fel poartă o anumită semnificaţie. Albul pânzei drapelului este albul filei de hârtie pe care se fixează cunoştinţele pentru a fi perpetuate. În acelaşi timp albul, sau argintul heraldic, semnifică curăţenia, inocenţa şi înţelepciune. 

Culoarea albastră a brâelor marginale este culoarea cadrului natural: albastrul-azur este culoarea cerului, a infinitului, a visului, a vieţii paşnice şi libere. În heraldică, albastrul este un simbol al fidelităţii şi perseverenţe.
Albastrul este, totodată, culoarea identitară a civilizaţiei europene, culoarea Europei unite. Blazonul din centru reprezintă o stea cu mai multe colturi: steaua Moldovei.

În centrul blazonului în coltul stîng cununa de spini a lui Isus Hristos, din care crestea o un simbol al cunostintelor (cartea cu tricolor simbolul constiintei nationale) în partea de sus tre stele, exprimînd sensul Devizei : "PER ASPERA AD ASTRA" !
În anul 1990, acestei instituţii i se conferă numele celui care a făcut la vremea sa, după cum a remarcat M. Kogălniceanu, "cît toţi moldovenii luaţi împreună" - Gh. Asachi. 

Prestigiosul aşezământ a fost botezat pe bună ştiinţă Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", pentru ca poetul să rămână întipărit în memoria urmaşilor pentru veşnicie, ca fiind un deschizător de drumuri, pe care să o poarte în inima sa fiecare elev şi profesor slujitor al acestui aşezământ, iar instituţia să fie cel mai de seama pilon şi focar de cultură naţională în acest spaţiu.
 
În anul 2000, de Ziua Limbii Române, Primăria oraşului Chişinău a făcut posibilă împlinirea unui vis al elevilor şi profesorilor, de a imortaliza în bronz pe peretele liceului pe unul din cei mai mari cărturari ai românilor - Gheorghe Asachi.