Activităţi de parteneriat organizate cu şi pentru comunitate:
• formarea profesională continuă (ME, IŞE, DGETS, Primăria municipiului Chişinău, Pretura Centru, UPS „I. Creangă", ULIM, USM, UP din Tiraspol cu sediul la Chişinău);
• activitatea ştiinţifică de cercetare şi experimentare (Proiectul claselor bilingve (AUF, Solidarité Laïque, CIEP, Sèvres, UIFM, Besançon, Franţa);
• schimbul de experienţă cu instituţiile preuniversitare din Republica Moldova şi din România, Franţa, Rusia, Polonia, Ucraina, Germania, Grecia, Austria, Croaţia;
• evenimente culturale în parteneriat cu trupele teatrale din Moldova, Belgia, Polonia, Rusia şi Turcia;
• protecţia sănătăţii, vieţii copiilor şi profesorilor (Consiliile Municipal şi Republican al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei, C.M.P.,);
• relaţiile de colaborare şi parteneriat cu părinţii şi absolvenţii liceului (Asociaţia „Gh. Asachi").

 Proiecte educaţionale de nivel naţional şi internaţional
• Proiectul claselor bilingve sub egida ME şi AUF, Şcoală Asociată UNESCO, Proiectul „Biodiversitatea. Calitatea apelor", dirijat de Academia Amien, Franţa, Proiectul „Eco-Asachi", sub patronajul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Programul ACES-2009, 2010, 2011 (ACADEMIA ŞCOLILOR CENTRAL EUROPENE) la iniţiativa Fundaţiei ERSTE coordonat de către Centrul Intercultural de la Viena;
• Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi a schimbului de experienţă cu instituţii din alte ţări europene (România, Croaţia, Bulgaria, Germania, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Rusia);
 Proiectul Claselor bilingve

• Realizat în baza Convenţiei despre crearea claselor bilingve în Republica Moldova semnată între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUPEWLF-UREF) semnată la 4 septembrie 1998 la Chişinău;
• Proiectul claselor bilingve este un program administrat de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe din Franța și implementat de Agenția Universitară a Francofoniei (36 clase bilingve- 996 elevi, 31 profesori/primare, gimnaziu, liceu, 16 profesori de limba franceză, 15 profesori la disciplinele reale, 4 profesori certificaţi în DELF B2, 6 profesori certificați în DELF B1)
Formare profesională în cadrul Proiectului:
• Organizarea Cursurilor de formare continuă în Franța pentru profesorii din clasele bilingve;
• Implicarea profesorilor în elaborarea curriculumului, manualelor și ghidurilor metodice pentru clasele bilingve;
• Prezența Spațiului Francofon dotat cu utilaj multimedia;
• Implementarea Convenției cu Universități Pedagogice din Franța (stagiarii își desfășoară practica pedagogică în clasele bilingve);
• Cadrele didactice din instituție sunt consilieri naționali la disciplinele de profil real.
Finalitatea Proiectului:
• La sfîrșitul ciclului liceal, absolvenții primesc două diplome: una fiind eliberată de Ministerul francez al Educației și diploma ME din R.Moldova;
• Anual, guvernul francez și Agenția Universitară a Francofoniei acordă peste 140 de burse studenților și cercetătorilor moldoveni pentru efectuarea studiilor în instituții de învățămînt superior din Franța.

 Programul ACES- 2009, 2010, 2011(ACADEMIA ŞCOLILOR CENTRAL EUROPENE) la iniţiativa Fundaţiei ERSTE, coordonat de către Centrul Intercultural de la Viena

• Obiectivul-ţintă: Promovarea cooperării şi a dialogului intercultural de calitate, prin racordare la valorile și politicile educaţionale de integrare europeană.

 Proiectul Reţelei de Şcoli Asociate (ASP-net) UNESCO
• Lansat în 1953 în ideea diseminării idealurilor UNESCO de pace şi toleranţă, Proiectul Reţelei de Şcoli Asociate (ASP-net), cunoscut ca Şcolile Asociate UNESCO, reprezintă o reţea globală ce cuprinde, în prezent, peste 7900 de instituţii de învăţământ din peste 177 de ţări, Programele instituţiilor de învăţământ ASP-net s-au diversificat, cuprinzind atât sfera curriculară cât şi cea non-formală, aduncându-şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii educaţiei. ASP-net reprezintă una dintre cele mai mari reţele de şcoli din lume ce promovează cooperarea, fiind realizat sub auspiciile Naţiunilor Unite.
• lansarea activităţilor cu privire la una sau mai multe din cele 4 teme principale de studiu a obiectivelor ASPnet și ONU, educație pentru dezvoltare durabilă, pace și drepturile omului, învățămînt intercultural;
• participarea în conformitate cu locaţia în care se află, la proiectele ASPnet regionale si interregionale;
• participarea în campanii organizate de alte Şcoli Asociate şi respectarea Zilelor internaţionale şi a Anilor internaţionali celebraţi de UNESCO şi de ONU;
• formarea centrelor de experiment pentru testarea şi validarea materialelor pedagogice produse de UNESCO.
• Parteneriate cu AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Moldova
• Parteneriate cu AMBASADA Republicii Moldova în Estonia
• Parteneriate cu Ambasada Franței în Republica Moldova


la nivel de municipiu/republică proiecte realizate cu sprijinul Asociaţiei Obștești „Gh. Asachi":
• Crearea şi difuzarea materialelor informative cu prezentarea programului de activităţi (buclete, articole, diplome) în cadrul diferitor evenimente educaţionale;
• Elaborarea şi editarea variantei promoţionale a monografiei şi a filmului documentar cu prezentarea istoricului instituţiei;
• Desfăşurarea unui spectru variat de activităţi cognitiv-educative: concursuri, conferinţe, mese rotunde, forum etc. prin implicarea în calitate de participanţi a elevilor din alte instituţii din municipiu şi republică;
• Promovarea valorilor cultural-estetice cu specific naţional (festival, dramatizări, şezători, excursii etc);
• Realizarea unui schimb de experienţă constructiv cu alte instituţii din republică;
• Conferința micilor cercetători;
• Colocviul Internațional „Gh. Asachi";
• Festivalul Internaţional Mărţişorul copiilor are un caracter naţional şi internaţional, fiind o manifestare de natură cultural- artistică care se desfăşoară anual, în mod tradiţional, în data de 1 martie, ziua Hramul instituţiei;
• Editarea Anuarului didactic Pro Asachi.