Deviza Liceului Teoretic „Gh. Asachi":

ŞCOALA-O ŞANSĂ PENTRU AFIRMARE

Misiunea unităţii şcolare:
Favorizarea reuşitei individuale şi integrării în comunitate prin asigurarea unui cadru în care fiecare elev să-şi dezvolte competenţele individuale, să-şi valorifice în mod optim potenţialul intelectual şi creative

Principiul director al procesului de dezvoltare:
Formarea şi dezvoltarea elevului creator, capabil să contribuie la soluţionarea problemelor vieţii contemporane, înzestrat cu calităţi moral-civice.

FILE DE ISTORIE:
* 1864-1866 – Şcoala laică pentru fiice de nobili înregistrată de Liubovi Beliugova, în casa mentorului Janette de Bois;
* 1866-1869 - Gimnaziul public de fete pentru toate categoriile sociale aflat sub auspiciul Adunării Nobilimii din Basarabia;
* 1871-1918 – Liceul (gimnaziul) Nr.1 de fete al Zemstvei din Basarabia;
* 1918-1940 – Liceul de fete "Regina Maria "din or. Chisinau fondat din ordinul Regelui Ferdinand I;
* 1941-1944 - Liceul comercial de fete "Regina Maria", fondat din ordinul mareşalului Antonescu;
* 1944-1946 - Scoala Medie Moldovenească Nr.1 din or. Chişinău;
* 1946-1956 – Instituţia a activat fiind divizată: în Şcoala nr. 1 de fete şi în Şcoala nr.4 de băieţi;
* 1954–1991 – Şcoala medie Moldoveneasca Nr.1 "G.I. Kotovski" din or. Chişinău;
* 1991–2006 – Liceul Teoretic Român-Francez "Gh. Asachi " din mun. Chişinau;
* 2006 – prezent – Liceul Teoretic "Gh. Asachi."

Directorii şi tutorii instituţiei:
Perioada modernă:
1864-1971 – director: L. Beliugova; Tutori: Familia Cristi etc.
1871- 1884 – director: M. Lazo; Tutori: Familia Krupenski etc.
1884-1906 – director: A. Lebedeva; Tutori: Familia Mazaraki-Deboliţev etc.
1906-1919 – director: V. Pavlovskaia; Tutori: Zemstva Basarabiei etc.
Perioada interbelică:
1919-1938 – director: E. Botezat; Tutori: Fondul "Regina Maria"etc.
1938 -1940 – director: A. Negrescu; Tutori: Primăria oraşului Chişinău
1941 -1944 – director: E. Apostol
Perioada contemporană:
1944 -1945 – director: L. Cupcea
1945-1946 – director: E. Danova
1946-1956 - director: M. Coca şi I. Sula
1956-1967 – director: M. Luca
1967-1970 – director: A. Zgardan
1970-1990 - director: E. Onu
1990 – director: B. Volosatîi

Proiecte educaţionale de nivel naţional şi internaţional Programul ACES-2009. ACES-2010. ACES-2011 la iniţiativa Fundaţiei ERSTE coordonat de către Centrul Intercultural de la Viena, Proiectul claselor bilingve sub egida ME şi AUF, Şcoală Asociată UNESCO, Prioectul „Bio".