Valorificarea trecutului istoric prin imaginile perioadei interbelice din Basararia

Postat : 30.04.2021
Protejarea patrimoniului este parte componentă a culturii şi istoriei naţionale. Acesta are impact deosebit asupra dezvoltării proceselor istorico-culturale şi sociale, …

Basarabia e România

Postat : 27.03.2021
Orice fotografie este prefațată de o perspectivă ideatică, de o gândire prealabilă, de o viziune. De la cele mai mici gesticulații formative şi până la mărețe imagini, pe…