Admiterea 2023, clasa a X-a

AVIZ

În atenția elevilor admiși în clasa a 10 în Instituția Publică Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi” care pe platforma escoala.chisinau.md au statut de ”înregistrată” al cererii.

Rugăm, în termen de până la 10 zile, să prezentați la instituția de învățământ (anticameră) actele în original:

Certificatul de studii gimnaziale

Copia buletinului de identitate/certificatului de naștere;

adeverința medicală;

4 fotografii 3×4.

Prezentarea actelor în original în termenul stabilit va asigura modificarea statutului din ”înregistrată” în ”înmatriculată” și, ulterior, emiterea ordinului de înmatriculare

Comentariile sunt închise.