Ziua europeana a limbilor

Postat : 01.10.2015

Ziua europeană a limbilor

 

 

Liceul Teoretic « Gh.Asachi » din Chişinău - Punct de contact naţional al limbilor

La iniţiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an în data de 26 septembrie, începând cu 2001.

Cu această  ocazie, administraţia Liceului Teoretic « Gh.Asachi» din Chişinău în colaborare cu Comisia metodică Limbi moderne (coordonator Valentina LICA), organizează Forumul Naţional al Limbilor.

 La a VI-a ediţie, preţioşi oaspeţi s-au reunit pentru a celebra mozaica diversităţii de limbi care sînt predate/învăţate în şcoli şi care convieţuiesc zi de zi pe ţinutul nostru.

 -Excelenţa Sa D-nul Pascal VAGOGNE Ambasador al Franţei în Republica Moldova

Nadia Cristea  Viceministru, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Natalia Grîu  Specialist superior, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Claudia Vișan  Responsabil  de formări, Antena din Chişinău, Agenţia Universitară a Francofonei

Eloise Roussel  Chargée de mission linguistique, Alianţa  Franceză din Republica Moldova.

Organizatorii au propus o activitate de amploare în sala de festivităţi « Doina şi Ion Aldea-Teodorovici », la care invitaţii au prezentat diverse numere artistice în limbile turcă, spaniolă, italiană,  bulgară, engleză, franceză.

  Ne bucurăm de prezenţa participanţilor :

Liceul Teoretic  « Constantin Stere» din Soroca, Liceul Teoretic  « Mihail Sadoveanu»  din Hînceşti, liceele din Chişinău  « Dante Alligheri» , «  Vasile Alecsandri», «  Ginta Latină», « Orizont».

 

Apoi în program au urmat ateliere prezentate la secţiile de Limbă Franceză şi Limbă Engleză, pe care oaspeţii le-au admirat cu plăcere.

Acest gen de acţiuni contribuie la  crearea  noilor contacte umane şi la îmbogăţirea patrimoniului nostru lingvistic şi cultural.

Atelier 1

Ziua europeană a limbilor

Atelierul de la secţia de Limbă Engleză denumit ”English as an international language” a fost moderat de trei (3) profesoare de limbă engleză: Ivasenco Daria, Popa Tatiana, Ciuntu Natalia. La atelier au participat elevi din diverse clase: a 7-a, 8-a, 10-a, 11-a. Scopul atelierului era ca elevii să vorbească despre importanţa şi rolul limbii engleze în diferite domenii, aşa ca: Învăţământ, Afaceri, Cărţi, Industria Filmului, Industria Mâncării, Tehnologia Informaţională, Ştiinţă, Medicină, Ştiri, Călătorii. Elevii au venit cu prezentări extraodinare, video-uri create de ei şi discursuri convingătoare, care au fost apreciate de către oaspeţi la un nivel înalt.

La acest atelier am avut ocazia să vorbim despre importanţa limbii engleze cu oaspeţi virtuali prin intermediul Skype-ului. Ca oaspeţi au fost elevii şi directorul liceului Wyedean din Bristol, Marea Britanie. A fost o atmosferă plină de entuziasm, schimb de experienţă, cutură şi idei. Elevii au comunicat în limba engleză cu mare plăcere şi au realizat necesitatea cunoaşterii acestei limbi.

În concluzie, aş dori să menţionez, că Ziua europeană a limbilor a accentuat importanţa cunoaşterii limbilor străine, ce aduc mari beneficii tuturor permiţând realizarea de noi scopuri, şanse, prietenii şi contacte.


Ivasenco Daria, profesor de limbă engleză.


European Day of Languages

Every year, September the 26th is the day when all schools across Europe celebrate the European Day of Languages, aiming at encouraging lifelong language learning across Europe in and out of school. Traditionally, pupils, students and teachers organize different activities where communication of different languages is encouraged.

On the 25th of September we celebrated the 6th edition of European Day of Languages at Gheorghe Asachi highschool with guests from many regions of Moldova, both teachers and pupils. Initially, all the guests were invited to attend a wonderful concert and then some interesting workshops organized by the Foreign Languages Department: one in English and several in French.

The workshop at the English department entitled “English as an international language” was moderated by three (3) English teachers: Ivasenco Daria, Ciuntu Natalia and Popa Tatiana. The pupils that took part in the workshop were from the 7th, 8th, 10th and 11th forms. They had to speak about the importance and role of the English language in different domains, like Science, IT, Medicine, Education, Film Industry, Food Industry, Business, News world, Books and Travelling. Our pupils brought wonderful power point presentations, amazing videos created by them and persuasive speeches, appreciated by the guests at a high level.

Apart from the guests from Moldova, we also had virtual guests from Great Britain – the principal and several students from the Wyedean High School in Bristol. We had a video conference via Skype, where our pupils had the possibility to talk to native speakers of English, share opinions; exchange cultures, ideas and experience. It was a friendly atmosphere where pupils realized the importance of the global English language.

  In conclusion, I would like to say that the European Day of Languages underlined the importance of knowing a foreign language, which opens new horizons, opportunities and creates new friendships and relations.

Ivasenco Daria,

English teacher,

Gh.Asachi Highschool

 

 

Atelier2

                                                                Compte rendu de l’atelier

                                        « Quel avenir pour le français ? »

Lieu -  SF 2

Professeur Tatiana Petcu

Public classe de X A

L’atelier  «  Quel avenir pour le français ? »

         L’atelier a été réalisé sous forme d’une table ronde durant laquelle on a discuté sur la langue française comme une des langues européennes la plus parlée dans le monde.

         Les élèves de la X –ième classe ont cherché des informations sur l’histoire de la langue française, sur le nombre de langues parlées dans le monde et particulièrement en Europe, on s’est documentés sur les langues en voie de disparition en apportant des arguments en faveur de la maintenance des langues. Ils  se sont prononcés sur l’importance de la connaissance des langues étrangères en général et du français en particulier, ainsi que sur les atouts de la maîtrise du français par rapport aux autres langues.

La deuxième partie de l’atelier a été consacrée à la présentation des citations sur le français et le commentaire personnel de chaque participant.

Parmi les citations les plus charmantes ont été citées celles de V. Hugo, A. France, N. Bonaparte, E. Cioran, Damien Bernard, Jules Michelet, Albert Camus, Vasilis Alexakis, H. Félizé.

Un regard rétrospectif sur l’histoire de la langue française à travers les siècles a incité les participants à regarder avec un nouvel intérêt la langue que leur enseigne. Une discussion pleine de vie a été engagée durant toutes les quarante cinq minutes de l’atelier.

En guise de conclusion tous les participants sont mis de commun accord que le français a de l’avenir car « c’est une langue belle, douce à l’oreille, intelligente, chaste » et qui a de l’avenir.

 

Atelier 3

Compte- rendu de l’activité extracurriculaire

Tous les chemins mènent vers l’Union Européenne,-Approche culturelle

Public : Mme Negara Tamara, lycée « Ginta Latina », Chisinau

              Mme Coropcean Valentina, lycée « Vasile Alecsandri », Chişinău

              Vitalie Todiraşcu, acteur, théâtre « Mihai Eminescu », Chişinău

               Apprenants des classes bilingues du lycée « Gh .Asachi », au total 14-niveau B1

               Apprenants des classes collège du lycée  « Gh .Asachi » (V classe), au total 18 -niveau A1

Date : Le 25 septembre, 2015

Durée : 45 minutes

Domaine : Culture

 Compétences socio /pluri/interculturelles :                                                                                                

1.Hommage à la langue française- reine de toutes les matières enseignées dans notre  lycée, étant étudiée depuis 60 ans .

2. Motivation des parents et des disciples à la participation au FORUM des LANGUES EUROPEENNES, dont l’étude est un impératif au IIIe millénaire.

3. Promotion des traditions et de l’habit populaire des deux pays

4. Promotion du plurilinguisme-un impératif de nos jours

5. Implémentation de la conviction que la connaissance de plusieurs langues étrangères contribue à la connaissance et à l’enrichissement de sa propre langue et sa propre culture

Domaine : Communication

Compétences langagières et plurilingues :

1. Compréhension globale et en détail des documents (pièce de théâtre de Vasile Alecsandri)

2. Développement d’un point de vue sur un sujet d’actualité (apprendre les langues étrangères pour contribuer à la compréhension réciproque en Europe à travers l’expérience d’autres cultures et grâce à la capacité de communiquer en plusieurs langues)

3. Table ronde «Le français va survivre et certainement va m’aider à me réaliser  » pour mettre en évidence les meilleurs connaisseurs de la culture française.

Composante linguistique :                                                                                                                                   

1.Approche du vocabulaire nécessaire pour différentes situations de vie : se procurer un billet, partager la joie d’arriver un jour à Paris, se présenter et présenter son pays dans l’interprétation des chansons les plus en vogue et traduites des autres langues.

2 . Développement du sentiment de fierté envers son pays.

Domaine : Communauté

Compétences méthodologiques :                                                                                                                        

 1.Maîtrise de divers outils de l’apprentissage du FLE : ordinateur,  guitare, Internet, TV5

2. Evaluation et autoévaluation des connaissances obtenues dans l’étude du français

Compétences attitudinales et axiologiques :

1. Maîtrise d’un ensemble de compétences et de performances afin de créer un univers affectif et attitudinal envers les langues européennes et les cultures de chaque peuple parlant telle ou telle langue.                                                                                                                     

  2. La  promotion du sentiment de fierté d’appartenir à l’Univers Européen.                                                                                                                                                           

 Support : Séquence vidéo « Je pars en vacances » ; Vidéo accompagnant la chanson.

                  Fragment de pièce de théâtre (« Chirita in provincie » de Vasile Alecsandri

Matériel cognitif : vidéoprojecteur, ordinateur portable. Acrostiche sur le thème »Je rêve de devenir européen ».

Déroulement de l’activité :

Etape 1 : Plusieurs touristes prennent les moyens de transport s’évader en Europe

Etape 2 : Nica nous partage sa joie de s’être réalisée dans la Ville Lumière

Etape 3 : Alexandra est digne de son papa qui grâce à la connaissance des langues étrangères est devenu une vedette.

Etape 4 : Chirita et son enfant doivent changer les méthodes d’apprentissage des langues étrangères

Etape 5 : Bilan d’un séjour heureux

Responsables : CHIRCA Lucia, DOLGOTER Ala, enseignantes  FLE

 

Atelier 4 

Compte rendu de l’atelier «6000 langues parlées : quel avenir pour le français? »

Public : élèves de la XIIe «C», « D », « E »,  Lycée Théorique « Gh. Asachi » Chişinău ; élèves du Lycée Théorique « M .Sadoveanu », Hînceşti (au total 26), enseignants de FLE

Objectifs généraux ;

 - Découvrir la place de la langue française dans le monde et s’interroger sur son avenir

- Développer chez les jeunes l’amour pour leur langue maternelle 

- Eduquer à la citoyenneté

- Maîtriser divers outils de l’apprentissage du FLE (ordinateur, Internet, TV 5, clé USB) 

Présentation générale :

Cette activité vise à découvrir la place de la langue française dans le monde. Le français,  n'est pas seulement l'usage de la langue, c'est un ensemble de valeurs démocratiques vivantes que partage toute une communauté.Il faut savoir que 90% des langues dans le monde sont menacées d'extinction. C'est comme ça, dans le monde de 2015, une langue s'éteint toutes les deux semaines.Sur le continent européen vivent et commercent quelque 500 millions de citoyens. À la différence des États-Unis, l'Europe ne fonctionne pas avec une seule langue, en tout cas largement majoritaire. En Europe, la règle, c'est la diversité, qui peut et doit favoriser la mobilité, et non pas constituer une entrave ou une barrière.

Les participants ont débattu les  interrogations suivantes : Parlera-t-on encore français en 2060 ? Quel est l’avenir du français ? Quelles sont les initiatives entreprises par les institutions afin de préserver cette diversité linguistique et culturelle ?    

Les apprenants ont acquis de diverses compétences parmi lesquelles :

-         comprendre globalement et en détails des documents (documents Power Point, séquences vidéo)

- s’approprier des aptitudes élémentaires à vivre en société

- englober  de manière égale le savoir et les valeurs, les comportements, les aptitudes et les capacités nécessaires pour agir et participer dans une société démocratique

- s’approprier des aptitudes élémentaires à vivre en société

- maîtriser un ensemble de compétences et de performances afin de créer un univers affectif et attitudinal correct dans les rapports avec les professeurs, les copains et les parents.

Le multilinguisme est parfaitement à la portée de l'intellect humain. Les enfants sont tous capables d'apprendre trois ou quatre langues. On apprend mieux toute autre langue si on peut être fier et bien ancré au départ dans la sienne.

 

Responsables : Bogdanaş Doina, Prodan Dorina