SEMPER IN MOTU, editia a III-a

Postat : 10.05.2019
Conferinţa Ştiinţifico-Practică a cadrelor didactice „SEMPER IN MOTU”, cu genericul: ,,Profesorul de azi, şcoala de mâine”, ediţia a III-a

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău, în colaborare cu Consiliul Metodic al Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, au organizat la 19 aprilie 2019, Conferinţa Ştiinţifico-Practică a cadrelor didactice „SEMPER IN MOTU” . 
Ideea desfășurării acestei conferințe a avut la bază diseminarea experienței profesionale, construirea unor relații de colaborare profesor-profesor, profesor-elev la nivel de investigare - cercetare - realizare.
Obiectivele principale ale activității au reieşit din necesitatea promovării cadrelor didactice cu aptitudini intelectuale şi interes sporit pentru un anumit domeniu de cercetare științifică; valorificării cunoştinţelor şi aptitudinilor acumulate în realizarea experimentelor; dezvoltării competențelor investigaționale științifice prin cercetare și diseminării experienței.
Totodată, s-a menționat că pentru a asigura prosperitatea societății este necesară regândirea sistemului educaţional, dezvoltând în continuare competențe indispensabile: lucrul în echipă, gândirea critică, creativitatea, adaptabilitatea si agilitatea numerică.
Potrivit cadrelor didactice prezente la ediţia curentă, astfel de activități vor ajuta la depășirea purei deontologii tradiționale chiar pe alocuri rigide și vor permite axarea pe o etică profesională de tip nou, care la rândul ei va ajuta zidirea unei școli prospere, cultivarea încrederii în sine astfel favorizând autonomia și responsabilitatea, deoarece viitorul are nevoie de personalități flexibile și adaptabile.
Astfel, ediţia a III-a, cu genericul: ,,Profesorul de azi, şcoala de mâine” a reunit 76 cadre didactice din instituțiile municipale și republicane: USM, departamentul de Biologie și Ecologie, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, , IPLT ,,Mircea Eliade”, IPLT „Gaudeamus”, IPLT „Ginta Latina”, IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Sportiv Nr.2, IP Liceul ,,Orizont”, IPLT ,,Ion Inculeț” Vorniceni, r. Strașeni, , Gimnaziul Mileștii Mici, r. Ialoveni.  

Temele abordate:

,, Corelația dintre evaluare și copetențele inter- și transdisciplinare. Strategii didactice Proiectul” / Rusu Tamara, director adjunct instruire/.

,,Proiectul ca formă de predare învățare, evaluare, prin prisma interdisciplinarității ” /Ojog Angela, profesor de limba română/.

           „Corelarea dintre evaluare și competențele inter- și transdisciplinare în cadrul lecțiilor de educație civică” /Cechină Tatiana, Nedelea Claudia profesori de istorie/.

          ,,Distorsiuni cognitive” /Curea Natalia, profesor de biologie/.

          ,,Managementul temelor pentru acasă-o prioritate în dezvoltarea educațională” /Fetcu Tatiana, profesor de limba engleză/.

         ,,Prezentarea și analiza rezultatelor chestionării elevilor privitor la managementul temelor pentru acasă” /Ciobanu Mariana, profesor de informatică/.

Reamintim că toate lucrările conferinței profesorilor se vor regăsi în publicațiile Anuarului Didactic „Pro Asachi - 2019”.