Asachieni in devenire

Postat : 15.02.2019Aviz

Comitetul organizatoric al Conferinței Științifico – Practice

„Cercetători asachieni în devenire”

Ediția a III-a


" http:="" asachi.md="" admin="" resource="" plugins="" elrte="" images="" pixel.gif"="" title="" rel="media8137723334020253" width="150" height="100"> invită elevii claselor a V- a –a XII-a să participe cu lucrările realizate la Conferința care se v-a avea loc pe 13 martie 2019în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” mun. Chișinău.

" http:="" asachi.md="" admin="" resource="" plugins="" elrte="" images="" pixel.gif"="" title="" rel="media6362648827724" width="150" height="100"> 1. La conferință participă toți doritorii, elevii treptei gimnaziale și liceale ai  Instituției Publice Liceului Teoretic  „Gheorghe Asachi” cât și elevi din alte licee ale republicii cu aptitudini pentru o anumită disciplină din domeniul matematică și științe.

2. Înscrierea elevilor la conferință se efectuează în baza depunerii lucrării până la data de 01.03.2019  în cabinetele: 304, 308, 408, 501, 508 profesorilor membrilor Comitetului organizatoric Moloșnic Natalia, Curea Natalia, Ceban Dumitru, Milicov Ana, Zăcuțelu Maria.

 

Comitetul organizatoric,

 

 

 

 

In atenția participanților la conferință:

 

I. PREMIEREA PARTICIPANȚILOR

1.      Lucrările elevilor vor fi apreciate și premiate cu diplome de merit de gradul I,II,III și mențiuni și vor obține nominalizări:

„ Cea mai originală prezentare”

 „Cea mai reușită investigație”

„Cea mai actuală tematică de cercetare”

2.      Profesorii care au adus aport la pregătirea și îndrumarea elevilor vor fi apreciați cu diplome și certificate de participare.

3.      Lucrările merituoase ale elevilor premianți vor fi publicate în „Anuarul Pro Asachi”.

 

II. CERINȚELE FAȚĂ DE TEHNOREDACTARE ȘI PREZENTARE A LUCRĂRIOLOR

1.      Lucrările științifice prezentate de elevi trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a.       Tema lucrării să prezinte o extindere a programului la disciplina dată sau la câteva disciplini școlare;

b.      Lucrarea trebuie să fie scrisă cu caractere Times New Roman, mărimea 12, să aibă foaie de titlu, să fie structurată în capitole;

c.       Să conțină planul expunerii problemei tratate;

d.      Introducere, Reviul literaturii, Metode ce cercetare, Rezultate , Concluziile și Propuneri , Anexe , Lista bibliografică pe seama cercetării desfășurate;

e.       Prezentarea lucrării în atelierul de lucru este obligatorie și poate fi prezentată în format Power Point, Prezi, Film, Poster, Machet, etc

2.      Foaia de titlu:

Subiectul/Tema cercetării

Numele, prenumele autorului (elevului), Clasa

Numele, prenumele coordonatorului (profesorului)

Instituția de învățământ

3.      La prezentarea lucrării autorul va formula concret:

1.      Titlul, autorii și coordonatorii

2.      Importanța, actualitatea și scopul

3.      Structura lucrării și pașii de realizare a scopului

4.      Metodele de investigație utilizate

5.      Tehnici şi mijloace implicate

6.      Etape parcurse

7.      Descriere, analiza, compararea și discuția  a rezultatelor obținute

8.      Importanță

9.      Concluziile

10.   Anexe.

4. Partea de experiment cuprinde (după caz):

Realizarea experimentului (daca este posibil);

Demers aplicativ;

Material demonstrativ (Power Point; PREZI, film, etc.)

 

III. CRITERII DE EVALUARE

1. Concordanța între suportul teoretico - ştiinţific şi caracterul practico-aplicativ.

2. Gradul de necesitate practică şi aplicabilitate.

3. Atingerea nivelului de inovare preconizat.

4. Exigențe privind prezența elementelor de originalitate şi noutate.

5. Legături concludente cu realitatea înconjurătoare și viața cotidiană.

6. Prezentarea proiectului: succesiunea logică și coerența expunerii; pertinența ideilor lansate; validitatea argumentelor; elocvența exemplelor; corectitudinea exprimării.

7. Timpul prezentării proiectului în cadrul conferinței – 7 minute.