Admitere liceu 2019

Postat : 02.07.2019

Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” anunță

admiterea în clasa a X-a profil real-bilingv, real și umanist

pentru anul de studii 2019-2020Calendarul concursului de admitere în clasa a X-a , sesiunea 2019:

Etapa I-ii (9-26 iulie):
9-19 iulie  - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs
22-23 iulie - concursul dosarelor
24 iulie - anunțarea rezultatelor

Etapa a II-a (05-13 august) - se desfășoară în cazul necompletării cu numărul de elevi a claselor planificate
5-7 august  - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs
8 august - concursul dosarelor
9 august - anunțarea rezultatelor

 Doritorii de a fi înmatriculați vor prezenta următoarele acte:

1.     Cerea de înscriere , cu indicarea profilului;

2.     Copia certificatului de absolvire a gimnaziului ( autentificată de către directorul instituției absolvite);

3.     Copia buletinului de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vîrsta de 16 ani se acceptă copia certificatului de nașter;

4.     Adeverința medicală;

5.     Patru fotografii 3x4 cm;

6.     Copia diplomelor la olimpiadele raionale/municipale, naționale, internaționale (dacă există).  


Dosarele de concurs se vor depune în perioada:  etapa I  09-19  iulie  2019

                                                                      etapa II  05-07 august 2019

La profilul real : înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC),  calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din 
media notelor anuale la disciplinele de profil  (MNA) - matematica, biolgia, informatica, fizica, chimia 
si media examenelor de absolvite a gimnaziului (MNE). 
Calculul se face după cum urmează :       

 

MC=             

MNA +  MNE

2

       La profilul umanist : înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs  (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din  

media notelor anuale la disciplinele de profil  (MNA) – limba de instruire, limba străină, geografia, istoria românilor și universală 

și media examenelor de absolvite a gimnaziului (MNE). 

Calculul se face după cum urmează :                

 

MC =             

MNA +  MNE

2

 

Concursul dosarelor se va desfășura:    

etapa I 23.07.2019; 

etapa II -  08.08.2019

 Anunțarea rezultatelor concursului de admitere:

 etapa I 24.07.2019

etapa II 09.08.2019